Jerzy Plens SP8GKX – SK

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 27 maja 2024 r. w wieku 74 lat odszedł do krainy wiecznych DX’ów nasz kolega Jerzy Plens SP8GKX z Przemyśla, członek 18 OT PZK w Rzeszowie.
Jurek był wspaniałym i lubianym kolegą w środowisku krótkofalowców, zawsze służył bezinteresowną pomocą i wsparciem. W 2016 r. został odznaczony Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Jerzego odbędą się w dniu 29 maja 2024 r. o godz. 15:00 w Parafii pw. św. Benedykta, Cyryla i Metodego, ul. Kazimierza Opalińskiego 3C w Przemyślu.

Jerzy, będzie nam Ciebie brakowało!
Cześć Jego pamięci!

Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie

Jerzy Plens urodził się w 1949 roku. Jego zainteresowania łącznością radiową rozwinęły się już w szkole podstawowej. Licencję nasłuchowca SP8 6806 otrzymał w latach 70 ubiegłego stulecia. Od 1970 r. był aktywnym członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Przez wiele lat był członkiem Jarosławskiego i Krośnieńskiego Klubu Krótkofalowców, gdzie bardzo aktywnie brał udział w zawodach krótkofalarskich rangi ogólnopolskiej oraz światowej, osiągając wiele sukcesów. Pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Obrony Cywilnej w Przemyślu na stanowisku inspektora łączności, gdzie aktywnie propagował krótkofalarstwo oraz uczestniczył jako krótkofalowiec w likwidacji klęsk żywiołowych na terenie województwa przemyskiego.
Bardzo często pomagał młodym adeptom oraz kolegom krótkofalowcom przy uruchamianiu radiostacji w trakcie organizacji sieci FM na terenie Przemyśla. Był współtwórcą przemiennika Przemyskiego. Aktywnie uczestniczył w prowadzeniu szkoleń dla młodzieży – wychowanie techniczne połączone było również z propagowaniem Polskiego Związku Krótkofalowców.
Jego znajomość i doświadczenie techniczne, pomogło wielu krótkofalowcom w uruchomieniu urządzeń krótkofalarskich jak i systemów antenowych. Jerzy był konstruktorem wielu systemów antenowych na pasma UKF, na których wzorowało się wielu krótkofalowców.
Rozwiązania techniczne Jerzego SP8GKX ukazywały się wielokrotnie w opracowaniach krótkofalarskich m. innymi w QTC – Magazyn Krótkofalowców.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Jerzy Plens SP8GKX – SK została wyłączona

Informacja

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Wiosenne prace konserwacyjne w klubie SP8PRZ

Wiosna zawitała do klubu SP8PRZ. Jej efekty widoczne były w ostatnim czasie podczas zabiegów konserwacyjnych klubowych systemów antenowych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wiosenne prace konserwacyjne w klubie SP8PRZ została wyłączona

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wesołych Świąt Wielkanocnych została wyłączona

Dzień Liczby Pi z udziałem krótkofalowców

W związku z przypadającym 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki, znanym lepiej jako Dzień Liczby Pi, członkowie klubu krótkofalowców SP8PRZ, przy współpracy z Kołem Krótkofalowców firmy MTU Aero Engines Sp. z o.o. i Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, wzięli udział w wydarzeniu edukacyjnym w Zespole Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej.
Uczniowie odwiedzający stoisko krótkofalarskie mieli możliwość uczestniczyć w szybkiej nauce telegrafii i sprawdzić się w praktyce na wybranym przez siebie kluczu. Zapoznawali się również z innym sprzętem radiowym i mogli przeprowadzić swoją pierwszą łączność. Zwiedzający mogli własnoręcznie zmierzyć prędkość dźwięku oraz skorzystać z szansy poszerzenia wiedzy technicznej i matematycznej na stoiskach innych wystawców.
Wydarzenie było bardzo dobrą formą promocji i popularyzacji naszego hobby oraz ukazujące dzieciom i młodzieży możliwości, jakie daje rozwijanie wiedzy i umiejętności technicznych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Liczby Pi z udziałem krótkofalowców została wyłączona

Wyniki Zawodów Podkarpackich – 2024

Zawody Podkarpackie w tym roku odbyły się w dniu 4 lutego 2024 r. Organizatorem był Klub Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PRZ przy 18 Oddziale Terenowym PZK w Rzeszowie. W zawodach wzięło udział łącznie 130 stacji, w tym 24 z województwa podkarpackiego.

Wyniki Zawodów Podkarpackich 2024 (LogSP) >>

Ilość przesłanych logów: 129
Ilość stacji biorących udział w kat. A1: 22
Ilość stacji biorących udział w kat. A2: 21
Ilość stacji biorących udział w kat. A3: 61
Ilość stacji biorących udział w kat. B1: 4
Ilość stacji biorących udział w kat. B2: 16
Ilość stacji które przesłały CHECKLOG: 5

Wysoka frekwencja dowodzi popularności tych zawodów w kalendarzu krajowym. Chcemy kontynuować chęć organizacji tych zawodów, oraz podtrzymać wysoki standard ich przebiegu, oraz dokładne ich rozliczania.
Dziękujemy Adminowi LogSP, Andrzejowi SP8AB, za przygotowanie skryptu do obsługi Zawodów Podkarpackich.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach Podkarpackich i zapraszamy za rok!
Wręczenie nagród za Zawody Podkarpackie odbędzie się podczas corocznego Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców na który już dziś serdecznie zapraszamy!

Komisja Zawodów Podkarpackich 2024:
Przewodniczący: Adam – SP8N, członkowie: Paweł – SO8FM, Łukasz – SP8TJU.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wyniki Zawodów Podkarpackich – 2024 została wyłączona

1,5 % OPP dla 18 OT PZK w Rzeszowie

Koleżanki i Koledzy,

Jak co roku zbliża się okres rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi. Zwracamy się do wszystkich członków Polskiego Związku Krótkofalowców, ich rodzin oraz sympatyków PZK o przekazywanie środków z odpisu 1,5% od podatku na rzecz 18 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie – KRS 0000088401 (cel szczegółowy –  18 OT PZK).
Rozliczając się z dochodów za 2023 rok, deklarując 1,5% od podatku na PZK, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT 36, PIT 37 etc. wpisać cel szczegółowy –  18 OT PZK. Środki z OPP corocznie 18 Oddział Terenowy PZK w Rzeszowie wykorzystuje m. innymi na organizację Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców w Marysinie k. Julina.
Wszystkie otrzymane w ramach OPP środki, które możemy spożytkować na wybrany cel, muszą być wydatkowane zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Art. 27 – pkt 4.
Koleżanki i Koledzy, przekazanie 1,5% od podatku na rzecz 18 Oddziału Terenowego PZK w Rzeszowie to najprostszy, bez kosztowy i nie wymagający poświęcenia czasu sposób na wsparcie działalności naszego Oddziału, a więc i na realizację wielu przedsięwzięć na których nam zależy w rozwoju naszego pięknego hobby. Wiele z nich nie byłoby możliwe zrealizować, gdyby nie środki z OPP.
Wszystkim, którzy wsparli naszą organizację przekazując w 2023 roku i w latach poprzednich swój 1% serdecznie dziękujemy.

Vy’ 73!
Zarząd oraz Członkowie 18 OT PZK w Rzeszowie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 1,5 % OPP dla 18 OT PZK w Rzeszowie została wyłączona

Zawody Podkarpackie 2024

Organizatorzy serdecznie zapraszają koleżanki i kolegów do licznego udziału w tegorocznej edycji Zawodów Podkarpackich 2024, które odbędą się 04.02.2024 r. (pierwsza niedziela lutego) od godz. 07:00 do godz. 07:59 UTC

Regulamin zawodów >>

Dzienniki: TYLKO W FORMACIE ELEKTRONICZNYM należy przekazać poprzez portal LogSP 1.2 (https://logsp.pzk.org.pl), w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (168 godzin) od zakończenia zawodów, w formacie pliku Cabrillo.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach log można przesłać na adres e-mail: zawody-ot18@pzk.org.pl Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. sp8prz.cbr). W temacie wiadomości należy umieścić TYLKO swój znak wywoławczy (np. SP8PRZ).

Vy’ 73!
Organizatorzy Zawodów

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zawody Podkarpackie 2024 została wyłączona

Składki członkowskie PZK na rok 2024

Od 1 stycznia 2024 roku, na podstawie Uchwały Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku, nie ulegają zmianie składki członkowskie PZK. Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I półrocze lub cały 2024 r. powinna być wykonana do dnia 14 stycznia 2024 roku.

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa – wynosząca w naszym oddziale w 2024 r. nie mniej niż 50 zł na rok, płatne w jednej lub dwóch ratach.

Osoby uczące się do 26 r. życia, są zwolnione ze składki oddziałowej.

Składkę można wpłacać wyłącznie na konto bankowe oddziału.

Wzór do przelewu na konto:

Nazwa odbiorcy – Rzeszowski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców
Nr rachunku – 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011
Nazwa banku – mBank S.A.
Kwota – tutaj wpisujemy kwotę
Nazwa zleceniodawcy – imię nazwisko, adres
Tytułem – wpisujemy np: „SP8PZK składka PZK za 2024 r.

Należy bezwzględnie podać swój znak!

Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypełnienie przelewu!

L.p. Rodzaj składki – opis Kwota
1. Składka wpisowa do PZK 0 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do wieku 26 lat (po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia) 30 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł
8. Składka oddziałowa – nie mniej niż
Zwolnieni członkowie uczący się do wieku 26 lat.
50 zł

Termin wpłaty składek:
a) za I półrocze 2024 – do 14 stycznia 2024 r.
b) za II półrocze 2024 – do 8 lipca 2024 r.

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminami Członkowskim i Składkowym ZGPZK składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Skarbnik OT-18
Krzysztof SQ8ERS
sq8ers@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Składki członkowskie PZK na rok 2024 została wyłączona

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wesołych Świąt Bożego Narodzenia została wyłączona