Informacje QSL Managera

                               QSL Manager 18 OT PZK w Rzeszowie
                                            Wojciech Putyło  SP8AJK
                                                sp8ajk@gmail.com
                                                  tel. 664 929 573

Stan na 16.05.2024

Karty QSL można odbierać u QSL managera lub przysyłając kopertę zwrotnie zaadresowaną z naklejonym znaczkiem pocztowym odpowiednim dla ilości kart na mój adres domowy  / patrz QRZ.com/. Nie przyjmuję gotówki na opłaty pocztowe. Odbiór osobisty proszę umawiać telefonicznie /mój telefon 664 929 573/ ze względu na moje częste nieobecności w domu. Można też karty odbierać w naszym klubie SP8PRZ po uzgodnieniu, że będę tam zostawiał karty. Ilości kart wykazane w poniższym zestawieniu nie obejmują tych zostawionych w klubie.

Wykaz ilości kart QSL znajdujących się u mnie wg stanu  na dzień   16.05.2024    Powyżej  100 szt:  SP8: –   ,SQ8:-                                                                                                50 – 100 szt:  SP8: DWI  ,SQ8: –                                                                                                          20  –   50 szt:  SP8: CGU, GK, LM,   ,SQ8: – Dębica,                                                                         1   –   20 szt:  SP8: 7VZ, ALH, ANF, BAR, BBK, CIQ, DAJ, EDI, FPK, NFE, I, IT, MRD,  MZB, OOE, PGP, RD, RR, SF, SIF, UEQ,  ,SQ8: 7FPD, AQX, 9BZ, CBY, NGO, N, NQS, NT, OGA, SBP, SV, SW, Jarosław, Leżajsk, Przemyśl, Tarnobrzeg,

Jak karty QSL należy przygotować do wysyłki:                                                                      Karty powinny być posegregowane krajami i ułożone w kolejności wg wykazu krajów znajdującego się na mojej zakładce,                                                                                                     – Karty kierowane via QSL manager powinny być w kraju QSL managera.                                 – Zwracajcie uwagę na QSL info podawane przez stację, karta bez tej informacji            wędruje w zupełnie innym kierunku.                                                                                                   – Karty dla stacji K/W, VE i VK ułożone wg okręgów wywoławczych.                                         – Karty stacji polskich posegregowane okręgami 1-9 / nie ma okręgu zero !! /.                         – Na kartach do polskich stacji okolicznościowych należy bezwzględnie wpisywać znak QSL managera, a nie nr oddziału.                                                                                                 – Chcę jeszcze zwrócić uwagę na pisanie dużych liter w znakach. Jest bardzo wiele przypadków niedokładnego pisania liter, a w szczególności liter U i V oraz Y, J i I. Np karta zamiast do Japonii wędruje do Włoch, lub odwrotnie.

73 Wojtek SP8AJK