Dokumenty do pobrania

Nazwa dokumentuDo pobrania
Deklaracja członka 18 OT PZK w Rzeszowie pobierz>>
Deklaracja członka 18 OT PZK w Rzeszowie pobierz>>
Karta informacji członka 18 OT PZK w Rzeszowie pobierz>>
Karta informacji członka 18 OT PZK w Rzeszowie pobierz>>
Karta aktualizacji informacji członka 18 OT PZK w Rzeszowie pobierz>>
Karta aktualizacji informacji członka 18 OT PZK w Rzeszowie pobierz>>
Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL pobierz>>
Zgłoszenie klubu krótkofalarskiego do obsługi kart QSL pobierz>>
Statut PZK (Zatwierdzony przez XXIII NKZD PZK w dniu 21.04.2018 r. w Warszawie) pobierz>>
Wpisy PZK do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.05.2019 r. pobierz>>
Regulamin opłacania składek PZK pobierz>>