Kluby

Wykaz Terenowych Klubów PZK będących w ewidencji
18 Oddziału Terenowego PZK w Rzeszowie oraz objętych wymianą kart QSL:

L.p.ZnakQTHKontakt
1.SP8PLELeżajsksp8lnk@gmail.com
2.SP8PLMŁańcutsp8plm@gmail.com
3.SP8POPZaczerniesp8mrd@op.pl
4.SP8PRZRzeszówzawody-ot18@pzk.org.pl
5.SP8PCFAlbigowasp8pcf@gmail.com

Wykaz klubów Polskich obsługiwanych przez
18 Oddział Terenowy PZK w Rzeszowie w ramach wymiany kart QSL:

L.p.ZnakQTHKontakt
1.SP7KKXStalowa Wolasp7kkx@poczta.fm
2.SP8KBNKrosnosp8rht@op.pl
3.SP8KPKStalowa Wolasp8kpk@op.pl
4.SP8YAYDębicasp8yay@krotkofalowcy.org

Zgodnie z uchwałą ZG PZK każdy klub ubiegający się o obsługę biura QSL PZK w styczniu każdego roku zobowiązany jest do złożenia dokumentu – „ZGŁOSZENIE KLUBU KRÓTKOFALARSKIEGO DO OBSŁUGI KART QSL” w swoim OT PZK.

Podstawa:
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków działającej na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 12 czerwca 2010 roku.

Uchwała nr 484/01/10:
Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na Posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2010 r. w Warszawie podjął uchwałę o następującej treści:
Polski Związek Krótkofalowców zapewnia bezpłatną wymianę kart QSL dla klubów krótkofalarskich w Polsce, niebędących klubami PZK. Serwisem objęte są wszystkie znaki wydane dla radiostacji klubowej. Bezpłatna wymiana kart QSL dla klubów krótkofalarskich w Polsce odbywa się wg następujących zasad:

  1. Wymianę kart QSL, zainteresowany klub realizuje poprzez dowolny Oddział Terenowy PZK, którego Zarząd zaakceptuje obsługę zgłaszającego się do obsługi klubu. W razie braku akceptacji klub zgłasza się do innego OT PZK z wnioskiem o obsługę kart QSL.
  2. Klub poprzez swojego uprawnionego przedstawiciela, zobowiązany jest do złożenia w Oddziale PZK zgłoszenia według wzoru ustalonego w załączniku nr 1.
  3. Zgłoszenie ma być składane ponownie w styczniu każdego roku oraz każdorazowo przy zmianie danych podanych w zgłoszeniu.
  4. Klub dostarcza i odbiera karty QSL z Oddziału Terenowego PZK na własny koszt.
  5. Jednocześnie tracą moc poprzednie uchwały dotyczące obsługi kart QSL dla klubów niebędących klubami PZK.

Bezpośrednie linki do dwóch wersji dokumentu: