Deklaracja członkowska

Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
Polskiego Związku Krótkofalowców

Deklaracja członkowska:

Formularz online:
Formularz zgodny z pkt. 8 Regulaminu
Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej

Wypełnioną deklarację prosimy o przesłanie na adres:

OT-18 w Rzeszowie
35-042 Rzeszów 3
ul.Dąbrowskiego 77
Skr. pocztowa nr.2005

Istnieje również możliwość przekazania deklaracji osobiście w trakcie comiesięcznego spotkania krótkofalowców w Rzeszowie