Edward – SP8FUX

Sterownik anten odbiorczych na dolne pasma

Sterownik anten odbiorczych na dolne pasma powstał z inspiracji Andrzeja SP8BRQ i Jurka SP3GEM, jak również jego wykonawcy Edwarda SP8FUX.
Koledzy od wielu lat konstruują kierunkowe anteny odbiorcze na dolne pasma amatorskie. Aktualnym wyzwaniem było opracowanie układu uniwersalnego, łatwego do montażu w warunkach polowych.

Opis sterownika:

Kontakt z konstruktorami sterownika antenowego:

Klucz elektroniczny

Klucz zbudowany na mikroprocesorze AT89C2051 firmy Atmel.
Posiada zaprogramowane 8 tekstów, 4 wywołanie bezpośrednio przyciskami na obudowie, następne 4 z tzw. shiftem.
Posiada programowane czasy kropki, kreski i przerwy między znakami.
Posiada możliwość włączenia szybkich kropek około 60Hz do strojenia wzmacniacza i również sygnału ciągłego.
Posiada możliwość emulacji klucza półautomatycznego tzw BUGA gdzie kropki są nadawane automatycznie a kreski trzeba wystukiwać ręcznie.
Posiada wbudowany manipulator jednodźwigniowy, lecz można go sterować manipulatorem dwudźwigniowym.

Kontakt do konstruktora: sp8fux@poczta.onet.pl

Przełącznik anten

Programowalny sterownik anten odbiorczych i nadawczych oraz mechanicznych pamięci radiostacji R-140. Przełączanie sterowane jest myszką komputerową.
Przełącznik umożliwia:

1. Programowanie oraz przełączanie od 1 – 16 anten odbiorczych kierunkowych typu „beverage” oraz anteny dookolnej przy pomocy kółka SCROLL myszki komputerowej. Cztery bazy po 4 przekaźniki w każdej może być załączane skrętką stosowaną w sieciach komputerowych, można również przełączać 4 bazy po 3 przekaźniki poprzez kabel koncentryczny napięciami +12V, -12V i 0. W czasie programowania można włączyć tyle anten ile się w danej chwili posiada, lub tyle ile jest potrzebne w danych zawodach. Każdej antenie można przypisać azymut, który jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD. Antenę dookólną można podłączyć w dowolne miejsce zestawu, a czasie programowania zapamiętać jej położenie. Przełączanie na antenę dookólną jest realizowane przyciskiem SCROLA.

2. Programowanie i przełączanie 9 pasm KF, do których można przypisać jedną z 10 pamięci R-140 oraz dowolną antenę od 1 do 16. Przełączać można ręcznie przy pomocy LEWEGO i PRAWEGO przycisku myszki, lub automatycznie z band dekodera TRX-ów YEASU lub z programów logujących WriteLog, Dx4Win, N1MM, Win-Test, poprzez wyjście LPT komputera. Informacje o paśmie i przełącznikach są wyświetlane w 1 linijce wyświetlacza LCD.

3. Programowanie i przełączanie od 1- 16 pozycji pasm, anten i pamięci R-140. Np. można włączyć 4 pozycje, wszystkim przypisać pasmo 80metrów ten sam numer pamięci R-140 i 4 różne anteny i w ten sposób przełączać kierunki np. 4-square. W ten sposób można skonfigurować zestaw do konkretnych zawodów.

Kontakt do konstruktora: sp8fux@poczta.onet.pl