18 OT PZK

Witamy na portalu Polskiego Związku Krótkofalowców
Oddziału Terenowego nr 18 w Rzeszowie

Polski Związek Krótkofalowców jest  organizacją, skupiającą  osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem  ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce.  PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i  zagranicznych.”
Polski Związek Krótkofalowców prowadzi m.in. niżej wymienione działania:

 • Współpracuje z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW i UM w zakresie tworzenia rezerwowej sieci łączności.
 • Pomaga uruchamiać przemienniki analogowe i beacony oraz APRS.
 • Szkoli przyszłych krótkofalowców.
 • Organizuje obozy i zawody krótkofalarskie.
 • Organizuje wymianę informacji technicznych, organizacyjnych i sportowych.
 • Redaguje „Krótkofalowca Polskiego”.
 • Organizuje wymianę kart QSL czyli kart potwierdzenia łączności.
 • Wydaje licencje nasłuchowe czyli SWL.
 • Wydaje dyplomy krótkofalarskie.
 • Uczestniczy aktywnie w konsultacjach aktów prawnych nas dotyczących.
 • Pomaga swoim członkom w egzekwowaniu prawa do uprawiania krótkofalarstwa w tym do stawiania anten.
 • Walczy o czystość eteru uświadamiając władzom zagrożenia.
 • Reprezentuje krótkofalowców polskich za granicą.
 • Jest jedynym reprezentantem polskich krótkofalowców w IARU czyli Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej.
 • Organizuje zjazdy i spotkania organizacyjne oraz koleżeńskie.
 • Wspiera działalność klubów krótkofalarskich środowiskowych i specjalistycznych.
 • Współpracuje z innymi organizacjami o wspólnych lub zbliżonych celach.

Siedziba
18 Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie

Budynek Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie

wtorek i piątek w godz. 16:00 – 20:00

Kontakt:
E-mail:
ot18@pzk.org.pl