SR8K

Przemiennik Dubiecki – SR8K

Przemiennik pracuje z mocą ok. 10W, uruchamiany jest subtonem 71,9 Hz.
Podłączony jest do systemu Echolink – Node 763766 (praca testowa).
Przemiennik emituje podnośną 71,9 Hz (tone squelch).
Zasięgiem obejmuje cały obszar województwa podkarpackiego i część zachodniej Ukrainy.
Zezwolenie na pracę przemienników uzyskano w lutym 1992 roku.

Dane przemiennika:

  • Częstotliwość pracy – wejście: 145,0000 MHz
  • Częstotliwość pracy – wyjście: 145,6000 MHz
  • QTH lokator: KN19EV
  • Lokalizacja: 49,53126 N; 22,22877 E
  • Wysokość n.p.m.: 432 m
  • Wysokość anteny nad poziomem gruntu: 15 m
  • CTCSS nadajnika: 71,9 Hz
  • Moc nadajnika: 10 W
  • Antena: GP 3×5/8

zasieg

Wszystkich chętnych chcących wesprzeć finansowo działalność przemienników dubieckich prosimy o dobrowolne wpłaty na konto podane niżej:

Wzór do przelewu na konto:

Nazwa odbiorcy Polski Związek Krótkofalowców OT-18 w Rzeszowie
Nr rachunku 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011
Nazwa banku – mBank S.A.
Tytułem„Na działalność statutową OT-18 PZK”

Każda, nawet drobna kwota pomaga w rozwoju przemienników !!!
Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypełnienie druków przelewu.