SN0HQ i IARU HF Championship – 2018

int_2

W dniach 14 do 15 lipca 2018 r.odbędą się tegoroczne zawody IARU HF Contest. W zawodach wystartuje jak zwykle nasza narodowa reprezentacja – zespół SN0HQ.

Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie. Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Współzawodnictwo stacji HQ to chyba najbardziej złożona konkurencja zawodów krótkofalarskich. Poszczególne stanowiska jednej stacji HQ mogą znajdować się na terenie całego kraju. To w praktyce oznacza, że pod znakiem SN0HQ w zawodach pracuje 12 stacji (sześć pasm, na każdym paśmie CW i SSB). Dodatkowo organizowane są stanowiska rezerwowe, gdzie praca jest przekazywana w przypadku awarii lub braku możliwości pracy (np. z powodu burzy) którejś ze stacji głównych.

Na terenie woj. podkarpackiego będą zlokalizowane trzy stacje zespołu SN0HQ:

 • QTH Albigowa (21 MHz – SSB i 28 MHz – CW),
 • QTH Nisko (3,5 MHz – CW),
 • QTH Nisko (1,8 MHz – SSB).

Pierwszy udział polskiej stacji HQ w zawodach IARU miał miejsce w 1994 roku. Na przestrzeni tych 17 lat stacja SN0HQ zajmowała miejsca od 2 do 5 jak i, ostatnio, poza pierwszą dziesiątką. Złożyło się na to szereg okoliczności, rosnący poziom konkurencji, rozpowszechnienie łatwo dostępnego logu sieciowego oraz utrata zainteresowania stacji SP nawiązywaniem QSO z ich narodowym reprezentantem. Na przestrzeni lat zaobserwować można sukcesywny spadek ilości polskich uczestników zawodów.

Nie bez znaczenia jest także pogorszenie się warunków propagacyjnych związane ze spadkiem aktywności słońca co faworyzuje stacje położone bardziej na południe od nas. W okresie słabej propagacji ogromne znaczenie ma ilość QSO nawiązanych ze stacjami SP na możliwie największej ilości pasm i emisji.

W zawodach IARU krótkofalowcy w poszczególnych krajach co roku mobilizują się, aby przeprowadzić jak najwięcej łączności ze swoją krajową stacją HQ. Najlepszym przykładem jest stacja DA0HQ reprezentująca DARC (Niemiecki Związek Krótkofalowców). Na przykład w 2002 roku w zawodach IARU niemieccy krótkofalowcy przeprowadzili ze stacją DA0HQ w sumie ponad 8 tysięcy łączności! W tych samych zawodach polskie stacje przeprowadziły ze stacją SN0HQ nieco ponad 3 tysiące łączności. Z kolei analiza logu SN0HQ z 2003 roku wskazuje, że polskie stacje przeprowadziły z SN0HQ w sumie 5402 łączności, a w logu można znaleźć 970 różnych znaków SP. Każda łączność to kolejny punkt w zawodach. Na końcowy wynik ma wpływ każda łączność przeprowadzona w zawodach. Dlatego zapraszamy do udziału w zawodach IARU HF wszystkie polskie stacje i mamy nadzieję, że każda polska stacja nawiąże z nami łączność.

Zachęcamy do nawiązywania łączności nie tylko ze stacją SN0HQ, ale także z innymi uczestnikami zawodów.

Zakładając, że stacje SP nawiążą 5000 QSO ze stacja SN0HQ, co przy mnożniku około 500 daje dodatkowe 2 500 000 punktów, co w przypadku roku 2017 przesunęło by nasz zespól o 5 miejsc w górę.

Apelujemy o uruchomienie jak największej ilości stacji indywidualnych, klubowych oraz zorganizowanie imprez plenerowych z czynną radiostacją przy pomocy której krótkofalowcy nie posiadający własnych stacji mogliby nawiązać QSO.

W celu zachęcenia do startu w zawodach, oprócz tradycyjnych koszulek Worked All Stations SN0HQ za przeprowadzenie 12 QSO na wszystkich pasmach emisją CW i SSB, Polski Związek Krótkofalowców ufundował cenne nagrody, które zostaną rozlosowane spośród pierwszych 100 stacji SP, które nawiążą największą ilość QSO ze stacjami SN0HQ. Nagrody te to 10 szt radiotelefonów dwupasmowych, analizator antenowy, darmowy druk partii 1000 kart QSL. Ilość nagród może się zwiększyć w przypadku pozyskania dalszych sponsorów.

Zespól SN0HQ wystawił w tym roku swoją najlepszą reprezentację składającą się z najlepiej wyposażonych stacji, z doskonałymi systemami antenowymi, o dużym doświadczeniu operatorskim zajmującymi czołowe miejsca w zawodach międzynarodowych i liczymy na to, że propagacja i liczny udział stacji SP pozwoli nam ponownie zająć „miejsce na pudle”.

Aktualne lokalizacje stacji SN0HQ wraz z częstotliwościami pracy i aktualnym godzinowym wynikiem będzie można znaleźć na stronie http://sn0hq.org.pl/, ponadto w sposób ciągły wynik będzie raportowany na stronie http://www.cqcontest.net/view/readscore.php

Tak więc do spotkania wkrótce w eterze w boju o jak najlepsze miejsce w zawodach.

73! Włodek SP6EQZ
Kapitan Zespołu SN0HQ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania SN0HQ i IARU HF Championship – 2018 została wyłączona

Lokalne Ćwiczenia Łączności Kryzysowej „PFB-1”

Termin: 22 czerwca 2018 roku

Godzina: 19:00 – 20:00 lok (17:00 – 18:00 UTC)

Organizator: SP EmCom Podkarpacie (Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa – 18 OT PZK w Rzeszowie)

Sieci biorące udział: SP EmCom Małopolska (Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej) oraz SP EmCom Mazowsze (Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa)

Cel: sprawdzenie możliwości komunikacji pomiędzy stacjami z okręgów: SP5, SP8 oraz SP9 za pomocą istniejącej infrastruktury krótkofalarskiej (m.in. przemienniki) na paśmie VHF

Pasmo: 2m VHF analog

Osoba odpowiedzialna: Przemek Bratkowski SQ8NYB sq8nyb@gmail.com / rksr.ot18@gmail.com

Opis: przy wykorzystaniu lokalnych stacji i pozostałego zaplecza krótkofalarskiego, odbędą się próby przekazywania komunikatów pomiędzy okręgami SP5, SP8, SP9 na paśmie 2m vhf. Na początku zostaną zawiązane stacje NetControl. Każda stacja powinna posiadać stacje zapasowe, zgodne z kanonem łączności EmCom IARU. Nie należy zapomnieć, iż głownym celem jest sprawdzenie możliwości przekazania komunikatów.

Wszyscy krótkofalowcy, członkowie sieci zobowiązani są do uczestnictwa. Należy podkreślić, iż nie należy zakłócać przebiegu ćwiczeń oraz być w ciągłej gotowości i nasłuchu. Będziemy się starać wykorzystywać przemienniki tarnowski SR9A i świętokrzyski SR7V, w związku proszę o nasłuch oraz na 145.500 MHz.

Zapraszam do aktywnego udziału !
Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Lokalne Ćwiczenia Łączności Kryzysowej „PFB-1” została wyłączona

Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie

Zgodnie z podjętą uchwałą w dniu 30 maja 2018 r. Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2018 r. (trzecia niedziela czerwca) o godz. 9:00 (I termin), godz. 9:30 (II termin).

Miejsce Zebrania:
Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. L. Lisa – Kuli w Rzeszowie przy ul. Księdza Jałowego 22.

Serdecznie zapraszamy!

Adam SP8N
Prezes 18 OT PZK w Rzeszowie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie została wyłączona

CQ CQ CQ… z „Rodzinnego Pikniku” w dniu 9 czerwca 2018 r.

W dniu 9 czerwca 2018 r. odbywać się będzie „Rodzinny Piknik” w Zespole Szkół nr 7 w Rzeszowie (ul. Błogosławionej Karoliny 21).
W trakcie organizowanej imprezy tradycyjnie nie zabraknie członków Klubu Krótkofalowców SP8POP oraz kolegów zrzeszonych w 18 OT PZK  w Rzeszowie, którzy już po raz drugi dobrą zabawą promować będą krótkofalarstwo.

W trakcie imprezy planowane są liczne atrakcje krótkofalarskie:

 • pokaz TRX-ów oraz systemów antenowych,
 • praca na pasmach,
 • nauka telegrafii,
 • wystawa lamp, kluczy telegraficznych, starych urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz kart QSL,
 • zajęcia elektroniczne dla dzieci,
 • konkursy z nagrodami.

Serdecznie zapraszamy do nawiązywania łączności ze stacją pracującą podczas pikniku oraz licznych – rodzinnych odwiedzin naszego stanowiska podczas imprezy.

Musimy pamiętać że nasze hobby to dobra zabawa, przyjaźń i najważniejsze osobiste kontakty, nie zamykajmy się w swoich radiowych pokojach. Do zobaczenia na „Pikniku Rodzinnym”.

Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania CQ CQ CQ… z „Rodzinnego Pikniku” w dniu 9 czerwca 2018 r. została wyłączona

VIII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców – Głobikowa 2018

W imieniu zarządu SKiR Delta oraz członków Dębickiego Klubu Łączności PZK – SP8KKM, Szkolnego Klubu Łączności w Podgrodziu SP8YAY mamy zaszczyt zaprosić krótkofalowców, radioamatorów, sympatyków radiołączności i wszystkich zainteresowanych łącznością radiową na „VIII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców 2018” które odbędzie się w dniu 9.06.2018 r. (sobota) w Schronisku Młodzieżowym „Rozdzielnia Wiatrów w Głobikowej”49°57’51.9″N 21°26’46.4″E

Spotkanie połączone będzie z egzaminem uzdolnienia dla wszystkich już zdecydowanych i tych jeszcze nie zdecydowanych.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych spotkania  przygotowujące do tego egzaminu w siedzibie SP8KKM ul. Sportowa 26 p.105 (Dom Sportu) w Dębicy co czwartek o godz.18.00  Podczas nich będziemy przybliżać zagadnienia związane z zasadami działania urządzeń radiowych, konstrukcją sprzętu nadawczo-odbiorczego, a także zasadami prowadzenia łączności na pasmach amatorskich. Głównym jednakże celem jest przygotowanie chętnych do państwowego egzaminu, uprawniającego do otrzymania świadectwa radiooperatora w służbie amatorskiej.

Dla wszystkich chętnych wystawiane będą usprawiedliwienia, obowiązujące w każdym gospodarstwie domowym za nieobecności w ewentualnych zajęciach domowych na czas spotkania oraz dodatkowo zwolnienie L4x4 na dzień następny.

8:00 – Rozpoczęcie pracy sekretariatu przy schronisku

W programie Spotkania m.in. przewidziano:

 • Egzamin na świadectwo uzdolnienia,
 • Giełda sprzętowo-krótkofalarska,
 • Prezentacja sprzętu krótkofalarskiego,
 • HAM_Festyn i biesiadę przy grillu,
 • Prezentacje tematyczne i pokazy sprzętu.

W MIĘDZYCZASIE:

 • Wspólna fotografia, indywidualnie także z „dinkami”,
 • Praca radiostacji klubowej SP8KKM i innych,
 • Bufet: Grill, kiełbaski, napoje, kawa, herbata.

NA MIEJSCU:

 • Możliwość rozłożenia własnych stoisk handlowych i prezentacyjnych,
 • Możliwość rozłożenia namiotów, zainstalowania przyczep kempingowych, itp.
 • Możliwość instalacji własnych anten, itp.
 • Możliwość dostępu do zasilania sieciowego (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie).

UWAGA!

 • Przypominamy, że sprawy wiązane z egzaminem załatwiamy wg procedur UKE: www.uke.gov.pl
 • Wszystkich zdających prosimy o wcześniejsze przybycie na miejsce (przynajmniej 45 min. przed egzaminem).
 • Prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty za egzamin i dowodu osobistego a w przypadku osób niepełnoletnich pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów – brak w/w będzie skutkować niedopuszeniem do egzaminu.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania VIII Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców – Głobikowa 2018 została wyłączona

Spotkanie oddziałowe – 17 czerwca 2018 r.

Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie zaprasza na comiesięczne spotkanie krótkofalowców, które odbędzie się 17 czerwca 2018 r. godz. 9:00 – 11:00 (trzecia niedziela czerwca) w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. L. Lisa – Kuli w Rzeszowie przy ul. Księdza Jałowego 22.

Jest to ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną. Kolejne spotkanie odbędzie się w miesiącu wrześniu.

Jednocześnie informujemy, iż terminy comiesięcznych spotkań mogą ulegać zmianom. Podyktowane jest to dostosowywaniem się do harmonogramu pracy szkoły w niedziele.
O terminach spotkań w poszczególnych miesiącach będziemy informować na stronie 18 OT PZK z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Vy’ 73!
Adam SP8N

W trakcie spotkania będzie możliwość:

Miejsce spotkania:

113631046

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie oddziałowe – 17 czerwca 2018 r. została wyłączona

Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 14.06.2018

qsl-photo3Stan kart QSL w dniu 14-06-2018 dla wymienionych niżej kolegów przedstawia się następująco:                                                                      
– stacje mające pow. 50 szt: SQ8KFM,  SP8FPK,
– stacje mające pow. 20 szt: SQ8CBY,   SQ8KFE, SQ8NGX, SP8CGU,  SP8ZV, Tarnobrzeg
 stacje mające do 20 szt: SQ8CJB, SQ8FEU,  SQ8NVH,  SQ8OAN, SQ8OGA, SQ8PDO,   SQ8SV, SQ8VPS, SP7VZ, SP8ALH,  SP8AYJ, SP8BRE, SP8CIQ, SP8I, SP8IRZ, SP8MFW, SP8MRD, SP8MZB, SP8NFE,  SP8OOE, SP8RHQ,  SP8TLH,  SP8YB, Dębica, Przemyśl

W związku z moimi częstymi, ostatnio nieprzewidzianymi pobytami poza domem proszę w miarę możliwości ew. odbiór osobisty kart QSL i pozostawienie kart do wysyłki awizować telefonicznie przez moją komórkę 664 929 573. Przepraszam za to utrudnienie.

Ze względu na to, że niektórzy koledzy  systematycznie nie odbierają kart na spotkaniach a kart mają bardzo duże ilości /kilogramy/, informuję że karty te nie będą przynoszone na spotkania. Są do odbioru u mnie w domu, po uprzednim uzgodnieniu sposobu i terminu odbioru.

Mogę wysłać karty pocztą po otrzymaniu zwrotnie zaadresowanej koperty /proponuję koperty bąbelkowe nr 14 lub 16/ z naklejonymi znaczkami  o odpowiedniej wartości. Nie przyjmuję pieniędzy, podkreślam NIE PRZYJMUJĘ PIENIĘDZY !!!  Do ewentualnego listu poleconego ma być wypełnione potwierdzenie nadania.

Przypominam o układaniu kart KRAJAMI zgodnie z wykazem na naszej stronie OT oraz o podawaniu znaku QSL managera polskich stacji okolicznościowych.                 Przykład: karty G, GD, GI, GM, GU, GW, M, 2A-2A, lub AA-AL, K, N, W to dwa kraje Wielka Brytania i USA. Karta przez QSL Managerów np. TA3D via W3HNK do pozycji W/K.  Paczki kart i karty niespełniające tych wymagań będą zwracane do poprawy.               Status  biur QSL /np. brak/ w różnych krajach na świecie można zobaczyć na stronie: http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html

Mam dyplom dla kolegi: SQ8KFM.

Informuję, że biuro QSL obsługuje tylko te stacje, które mają uregulowany status przynależności do PZK i aktualnie opłacone składki, a także stacje klubowe zgłoszone do obsługi QSL.

73! Wojtek SP8AJK

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 14.06.2018 została wyłączona

JERZY GROMNICA SP9RJ/SP8RJ/DL8BCM (1932-2012)

Jerzy Gromnica urodził się 19.09.1932 r. w miejscowości Połomia.
Posiadał wykształcenie średnie techniczne.
Był współzałożycielem klubu SP9KAZ, który powstał w 1952 r. Do klubu należał do 1971 r. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 15.09.1957 r.
Znak nasłuchowy SP9-512 otrzymał w 1957 r. Licencję kat. II nr 643 A  ze znakiem SP9RJ otrzymał 5.05.1958 r. Wtenczas mieszkał w Rydułtowach przy ul. Paderewskiego 7 (obecnie Tetmajera 7). W początkowym okresie swojej działalności zainteresował się także UKF. Brał udział w VIII-ych wojewódzkich zawodach UKF na Śląsku w paśmie 2-metrowym. W dniach 11 i 12 października 1958 r. przeprowadził 10 QSO i z ilością 3500 punktów został sklasyfikowany na 23 miejscu na 32 startujących. Dysponował wtedy TX solo ECC84, RX superreakcyjny, antena dipol.
W I turze zawodów SP9 UKF organizowanych przez Oddział PZK w Katowicach w dniu 11.03.1962 r. uzyskał 114 pkt. – 10 miejsce.
W zestawieniu DX stacji SP (31.12.1962 r.) w grupie CW/FONE miał potwierdzone 53 kraje wg DXCC, a w DX Maratonie zajmował 16 miejsce. W tabeli DX na dzień 31.05.1963 r. wykazane miał 54 potwierdzone podmioty. W zawodach REF 1964 na CW zajął 3 m. w grupie stacji polskich. W tablicy DX na dzień 01.05.1966 r. SP9RJ miał potwierdzone 62 kraje wg listy SPDXC.
W latach 1965-1971 należał do Klubu PZK SP9PZD, który swą siedzibę miał w Szkole Podstawowej w Rydułtowach.
Był pracownikiem Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA”. Pracował tam w dziale narzędziowni.
W 1971 r. przeprowadził się do Rzeszowa na ul. Kosynierów 20/26. Zmiana miejsca zamieszkania związana była ze zmianą stanu cywilnego – żona Katarzyna. Znak na SP8RJ zmienił w dniu 22.06.1971 r. Wstąpił do Klubu LOK SP8KAR i tam poznał Wojtka SP8AJK, który wprowadził go do SPDXC. Wstąpił do SPDXC 08.12.1979 r. (nr członkowski 244). Na dzień 31.12.1980 r. Jurek miał potwierdzone 153 kraje. Sprzęt małej mocy i proste anteny, jakie mógł zainstalować w bloku, nie pozwalały Jurkowi na wielkie osiągnięcia DX-owe.
Mimo tych trudnych warunków antenowych SP8RJ na liście współzawodnictwa członków SP DX C zajmował 38 miejsce – 288/291 podmiotów DXCC (stan na dzień 20.09.1990 r.); w tabeli współzawodnictwa DX (stan na 30.09.1990 r.) w grupie I – MIXED był klasyfikowany na 23 miejscu 280-283, w grupie II – CW na 20 miejscu 151-163, w grupie III – FONE na 14 miejscu 252-253; w SP-DX Maratonie na dzień 31.12.1990 r. zajmował 86 miejsce z liczbą 2342 punktów.
Pracował  w przedsiębiorstwie PKS w dziale technicznym i zajmował się łącznością radiotelefoniczną.
W dniu 11.01.1985 r. został przyjęty do SP OTC (nr członkowski 52).
W 1990 r. wyjechał wraz z żoną Katarzyną na stałe do Niemiec, gdzie pracował pod znakiem DL8BCM.
Mieszkał w Twistringen przy  Bahnhofstrasse 10, Dolna Saksonia, powiat  Diepholz, na południowy zachód od Bremen. Na kilka lat przed jego śmiercią zmarła żona Jerzego.
Posiadał pokaźny zbiór informacji o nadawcach SP i o polonusach z całego świata.
Georg Gromnitza zmarł 07.04.2012 r., a pochowany został w dniu 17.04.2012 r. na cmentarzu ”Heger Friedhof” w Osnabrück.

TNX: SP2BZR, SP5GEO, SP8AJK, SP9FRZ, SP9LDB, SP9PT.

Opr. SP3CUG, SP8TK, SP8DA

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania JERZY GROMNICA SP9RJ/SP8RJ/DL8BCM (1932-2012) została wyłączona

SP DX RTTY Contest 2018

Zapraszamy do udziału w zawodach SP DX RTTY Contest 2018. Zawody tradycyjnie odbywają się w czwarty pełny weekend kwietnia (28-29 kwietnia, 1200z -1159z). Zawody są typu WW – wszyscy  przeprowadzają łączności z wszystkimi. SP DX RTTY Contest to niepowtarzalna okazja, aby poczuć się jak stacja DX, stacja poszukiwana przez zagranicznych korespondentów. Warto przypomnieć, że wśród zawodów krótkofalarskich organizowanych na świecie, SP DX RTTY Contest ma jedną z najdłuższych tradycji.

Więcej informacji: http://pkrvg.org/strona,spdxrtty.html

Powodzenia w zawodach!
Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania SP DX RTTY Contest 2018 została wyłączona

XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK

W dniu 21 kwietnia 2018 r. jako delegat 18 OT PZK w Rzeszowie uczestniczyłem w XXIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbył się w Centrum Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe.

W zjeździe uczestniczyło 53 z 61 delegatów czyli frekwencja wyniosła 87 %.

XXIII NKZD PZK:

 • przyjął zmiany w Statucie PZK wymagane znowelizowaną Ustawą o stowarzyszeniach, a także kilka innych porządkujących ten dokument. Szczegóły przekażemy po otrzymaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków NKZD,
 • nadał godność Członka Honorowego PZK Jerzemu Miśkiewiczowi SP8TK,
 • nie głosował punktu dotyczącego uchylenia uchwały XXII KZD w Łowiczu w sprawie Regulaminu GKR,
 • nie dokonał wyboru nowych członków ani zastępców Głównej Komisji Rewizyjnej.

W końcowej części Zjazdu odbyła się dyskusja na temat przyszłego kształtu i funkcjonowania PZK. Pozwoliła ona delegatom lepiej zrozumieć złożoność procesu ewentualnej transformacji PZK oraz oczekiwania części członków naszego stowarzyszenia.

Zjazd trwał ponad 8 godzin, był dobrze przygotowany i bardzo sprawnie prowadzony przez prezesa PZK Waldemara 3Z6AEF z wydatną pomocą Marka SP5LS skarbnika PZK, który w znacznym stopniu przygotował stronę logistyczną Zjazdu.

Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK została wyłączona