Składki członkowskie na 2022 rok

Od 1 stycznia 2022 roku, na podstawie Uchwały Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku, nie ulegają zmianie składki członkowskie PZK. Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I półrocze lub cały 2022 r. powinna być wykonana do dnia 14 stycznia 2022 roku.

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa – wynosząca w naszym Oddziale nie mniej niż: 30 zł

Składkę można wpłacać:

 • na konto bankowe 18 OT PZK w Rzeszowie

Wzór do przelewu na konto: Nazwa odbiorcy – 18 Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie; Nr rachunku – 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011; Nazwa banku – mBank S.A.; Kwota – tutaj wpisujemy kwotę; Nazwa zleceniodawcy – imię nazwisko adres oraz znak (pełne dane bardzo ważne); Tytułem – wpisujemy np: SP8PZK składka PZK za 2022 rok.

Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypisanie danych do przelewu !

Zarząd Oddziału mając na uwadze  koszty operacji bankowych zwraca się z prośbą do członków oddziału o uiszczanie składek członkowskich poprzez przekazy pocztowe lub przelewy bankowe.

L.p. Rodzaj składki – opis Kwota
1. Składka wpisowa do PZK 0 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat (po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia) 30 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł
8. Składka oddziałowa – nie mniej niż 30 zł

Termin wpłaty składek do kasy oddziału lub na konto oddziałowe:

 • za I półrocze 2022 – do 10 stycznia 2022 r.
 • za II półrocze 2022 – do 8 lipca 2022 r.

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminami Członkowskim i Składkowym ZG PZK składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Skarbnik OT-18
Krzysztof SQ8ERS
sq8ers@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Składki członkowskie na 2022 rok została wyłączona

Wesołych Świąt !

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wesołych Świąt ! została wyłączona

Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie

W dniu 12 grudnia 2021 r. w Budynku Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie.
Zebranie rozpoczęło się w II terminie tj. o godz. 10:00.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – Prezes Oddziału (Adam SP8N).
 2. Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PZK kol. Edwardowi SP8FUX.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania – głosowanie.
 4. Wybór protokolanta zebrania – głosowanie.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków (3 osoby) – pod warunkiem podejmowania uchwał przez Walne zebranie.
 6. Ustalenie czy zebranie posiada kworum.
 7. Sprawozdanie Prezesa Oddziału z działalności Zarządu (Adam SP8N).
 8. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału (Krzysztof SQ8ERS).
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału (Leszek SP8IRZ).
 10. Sprawozdanie QSL Managera Oddziału (Wojciech SP8AJK).
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Inne tematy proponowane przez członków Oddziału.
 13. Propozycje uchwał walnego zebrania z sali (pisemnie) ew. głosowanie.
 14. Wolne wnioski oraz dyskusja.
 15. Zamkniecie walnego zebrania.

Na początku Zebrania Prezesa 18 OT PZK w Rzeszowie Adam SP8N wręczył Złotą Odznakę Honorową PZK kol. Edwardowi SP8FUX za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie i zasługi na rzecz krótkofalarstwa oraz Polskiego Związku Krótkofalowców.

Sprawozdania za okres 15.12.2019 r.  – 12.12.2021 r. złożyli:

 • Prezes Oddziału (Adam SP8N) – pobierz >>
 • Skarbnik Oddziału (Krzysztof SQ8ERS) – pobierz >>
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału (Leszek SP8IRZ) – pobierz >>
 • QSL Manager Oddziału (Wojciech SP8AJK) – pobierz >>

W trakcie Walnego Zebrania podjęto uchwałę o podwyższeniu od 1 stycznia 2022 r. aktualnej składki oddziałowej o 10 zł na kotę – nie mniej niż 30 zł.

Zebranie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Wszystkie punkty Zebrania zostały wyczerpane.

Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie została wyłączona

Piszą o Nas

Na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego został opublikowany artykuł poświęcony akcji dyplomowej rzeszowskich krótkofalowców, której celem było upamiętnienie 20. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Link do strony:
https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/rzeszowscy-krotkofalowcy-uczcili-20-lecie-utworzenia–uniwersytetu-rzeszowskiego-na-falach-eteru,34865

Artykuł został opublikowany również w w Gazecie Uniwersyteckiej:
https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/gazeta-uniwersytecka

Autorem artykułu jest dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch SP8MZB.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Piszą o Nas została wyłączona

Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie

Zgodnie z uchwałą z dnia 26 listopada 2021 r. Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2021 r. (druga niedziela grudnia) o godz. 9:30 (I termin), godz. 10:00 (II termin).

Miejsce Zebrania:
Budynek Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, ul. Dąbrowskiego 22, 35-036 Rzeszów.

Serdecznie zapraszamy!

Adam SP8N
Prezes 18 OT PZK w Rzeszowie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie została wyłączona

Akcja dyplomowa upamiętniająca 20. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniach 15 września – 15 października 2021 r. członkowie Klubu Krótkofalowców SP8POP Oddziału Terenowego nr 18 PZK w Rzeszowie przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim zorganizowali akcję dyplomową, której celem było upamiętnienie 20. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Warunkiem uzyskania dyplomu było zgromadzenie łącznie co najmniej 20 punktów za łączności przeprowadzone dowolną emisją i na dowolnym paśmie amatorskim, ze stacjami biorącymi udział w akcji dyplomowej. W dniach aktywności pracowała stacja okolicznościowa 3Z20UR z którą łączność była obowiązkowa.
W trakcie trwania akcji dyplomowej stacje dające punkty do dyplomu przeprowadziły łącznie 7059 QSO (9 pasm, 5 emisji, 4326 korespondentów, 121 krajów).

Ranking stacji, które zdobyły pamiątkowy dyplom oraz wykaz stacji biorących udział w akcji dyplomowej można uzyskać na stronie: https://logsp.pzk.org.pl/a/3z20ur/scores.php
Serdecznie dziękujemy wszystkim indywidualnym nadawcom, stacjom klubowym i nasłuchowcom z kraju i zagranicy za aktywne włączenie się w akcję dyplomową upamiętniającą 20. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W niedzielę 17.10.2021 r. w budynku Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z inicjatywy Award Manager-a Aleksandra SP8MZB odbyło się pierwsze spotkanie podsumowujące akcję dyplomową.

Od lewej: SP8AJK, SP8MZB, SP8BDF, SP8N, SQ8AQO oraz Zuzia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Akcja dyplomowa upamiętniająca 20. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego została wyłączona

3Z20UR – 20. lecie utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin Akcji Dyplomowej
20. lecie utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego
zorganizowanej pod patronatem JM. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra. hab. Sylwestra Czopka

 1. Celem akcji jest upamiętnienie 20. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szczegółowe informacje na temat historii Uniwersytetu można przeczytać na: https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/historia
 2. Inicjatorem i organizatorem akcji jest Klub Krótkofalowców Oddziału Terenowego nr 18 PZK w Rzeszowie SP8POP przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.
 3. Termin akcji dyplomowej: 15 września – 15 października 2021 r.
 4. W dniach aktywności będzie pracowała stacja okolicznościowa 3Z20UR.
 5. Do uczestnictwa w akcji zapraszamy: indywidualnych nadawców, stacje klubowe i nasłuchowców z kraju i zagranicy.
 6. Pasma: KF i UKF.
 7. Emisje: CW, SSB, DIGI.
 8. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zgromadzenie łącznie co najmniej 20 punktów za łączności przeprowadzone dowolną emisją i na dowolnym paśmie amatorskim, ze stacjami biorącymi udział w akcji dyplomowej, według następującej punktacji:
 • 3Z20UR – 5 punktów – łączność obowiązkowa,
 • SP8MZB – 3 punkty – pracownik UR,
 • SP8POP – 2 punkty – organizator akcji dyplomowej,
 • SP8N – 2 punkty – absolwent UR,
 • SP8AJK, SP8BDF, SP8DXZ, SP8PKP, SP8TJU, SP8TLH, SQ8A, SQ8ERS, SQ8F, SQ8L, SP8MRD, HF40MRD – 1 punkt.
 1. Łączności z tą samą stacją można powtarzać innego dnia. Limit czasowy nie obowiązuje w przypadku łączności innym rodzajem emisji.
 2. Dyplom będzie wydawany wyłącznie w formie elektronicznej:
 • stacjom polskim, które zgromadziły minimum – 20 punktów,
 • stacjom zagranicznym (europejskim), po uzyskaniu minimum – 12 punktów,
 • stacjom DX (spoza Europy), które przeprowadziły łączność ze stacją organizatora – 3Z20UR.
 1. Po zgromadzeniu wymaganej liczby punktów dyplom okolicznościowy będzie można pobrać w formacie *.pdf ze strony: https://logsp.pzk.org.pl/a/3z20ur/ do dnia 31.12.2021 r.
 2. Nasłuchowcy ubiegający się o wydanie dyplomu wysyłają zgłoszenie w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 31.12.2021, na adres e-mail: 3z20ur@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać: znak stacji ubiegającej się o dyplom, datę i godzinę nasłuchu, pasmo, rodzaj emisji oraz znaki organizatora i korespondenta. Dyplom zostanie wysłany na adres e-mail, z którego wpłynęło zgłoszenie.
 3. Po zakończeniu akcji dyplomowej łączności ze stacją 3Z20UR zostaną potwierdzone okolicznościową kartą QSL.
 4. Stacje, które nie są obsługiwane przez biuro QSL, mogą uzyskać potwierdzenie łączności przesyłając zaadresowaną zwrotnie kopertę z naklejonymi znaczkami pocztowymi na adres:

Klub Krótkofalowców PZK SP8POP
Zaczernie 218 E
36-062 Zaczernie

 1. Wszelkie kwestie sporne, ostatecznie i wiążąco rozstrzyga Award Manager Aleksander SP8MZB sp8mzb@gmail.com wraz z dwoma członkami klubu uczestniczącymi w akcji dyplomowej.

Życzymy miłych kontaktów.
73! Organizatorzy

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 3Z20UR – 20. lecie utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego została wyłączona

IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2021

W dniach 27 – 29 sierpnia 2021 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego „Dzik” w Marysinie k. Julina odbył się kolejny IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców zorganizowany przez Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie, Łańcucki Klub Krótkofalowców SP8PLM oraz Klubu Krótkofalowców SP8PRZ.
Swoja obecnością podczas zjazdu zaszczyciło nas ok 100 krótkofalowców z rodzinami, jak również wspaniali przyjaciele i sympatycy naszego hobby. Wśród uczestników zajazdu byli również Koledzy z naszego Związku: Wiceprezes PZK Mariusz SP5ITI, Manager PZK ds. młodzieży Piotr SQ8L, Prezes 05 OT PZK w Krośnie Wiesław SP8NFZ, koordynator Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej Przemek SQ8NYB, byli prezesi 18 OT PZK w Rzeszowie Janek SP8FHK oraz Bogdan SP8BRE oraz 28 OT PZK w Tarnowie Zbigniew SP9IEK, Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Klub Krótkofalowców SP8PCF (SP8R Contest Team Albigowa) oraz Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów „DELTA” w Dębicy, kierownicy i członkowie klubów krótkofalarskich z woj. podkarpackiego: SP7KKX, SP8KBN, SP8PCF, SP8PJL, SP8PLE, SP8PLM, SP8POP, SP8PRZ, SP8ZBX, SP8YAY, SP8PDE.
Tradycyjnie jak co roku gościliśmy również część naszej narodowej reprezentacji Zespół SN0HQ, która w 2020 r. zajęła III miejsce w zawodach IARU HF a w tegorocznych zawodach w okręgu SP8 wystawiła 3 stacje (QTH: Nisko, Albigowa i Bieliny).
Podczas części oficjalnej zjazdu podsumowano Zawody Podkarpackie 2021 oraz wręczono zwycięzcom pamiątkowe grawertony i dyplomy. Wiceprezes PZK Mariusz SP5ITI oraz Prezes 18 OT PZK w Rzeszowie Adam SP8N wręczyli Dariuszowi SQ7FPD Odznakę Honorową PZK za szczególne zasługi dla krótkofalarstwa. Tradycyjnie uczestnicy spotkania zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu. Nie obyło się również bez małej giełdy krótkofalarskiej.
Piotr SP8MRD opowiedział o planowanej w okresie 15.09 – 15.10.2021 r. akcji dyplomowej 20. lecia utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego i pracy stacji okolicznościowej 3Z20UR.
Piotr SQ8L przedstawił ciekawy wykład na temat najmniejszego analizatora antenowego NanoVNA H (50kHz – 1500MHz) omawiając zasady i sposoby pomiarów antenowych jakie stosowane są w krótkofalarstwie.
Krzysztof SQ8ERS zaprezentował nowe projekty automatycznych skrzynek antenowych do anten zasilanych linią symetryczną (czyli popularna drabinką), których jest konstruktorem i producentem wraz z Kamilem SQ8KFH.
Koledzy z Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM i SP8PRZ oraz uczestnicy spotkania aktywnie pracowali na pasmach różnymi emisjami. Rozwieszone anteny wokół leśniczówki wspaniale spisywały się podczas pokazów i testów TRX – ów oraz wzmacniaczy, których ilość w tym roku tradycyjnie była bardzo duża. Pogoda dopisała nadzwyczajnie, przez weekend zjazdowy było pogodnie i bardzo ciepło co pozwoliło na spędzenie miłego czasu na rozmowach, dyskusjach oraz pokazach sprzętu na wolnym powietrzu.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie.

Do zobaczenia za rok podczas X Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców.

Vy’ 73!
Adam SP8N


 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2021 została wyłączona

IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2021 (27-29 sierpnia 2021 r.)

Zarząd 18 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, członkowie Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM oraz Klubu Krótkofalowców SP8PRZ serdecznie zapraszają wszystkich krótkofalowców na „IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2021”, który odbędzie się w dniach 27 – 29 sierpnia 2021 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego „Dzik” w Marysinie k. Julina.

UWAGA – leśniczówka MARYSIN tj. miejsce zjazdów z lat ubiegłych !!!

Piątek: od godz. 17:00 (27.08.2021 r.):

 • przygotowania do zjazdu (zagospodarowanie terenu leśniczówki) – rozmieszczanie sprzętu, wieszanie anten, przygotowywanie leśniczówki.

Sobota: od godz. 8:00 (28.08.2021 r.):

 • rejestracja uczestników,
 • pogawędki,
 • zajęcia własne,
 • giełda krótkofalarska.

Sobota: godz. 12:00 – rozpoczęci części oficjalnej zjazdu

W trakcie części oficjalnej spotkania planowane jest m. innymi:

 • podsumowanie Zawodów Podkarpackich 2021,
 • wręczenie OH PZK, grawertonów i dyplomów,
 • prezentacje zaproszonych gości,
 • pokazy i testy TRX – ów, wzmacniaczy oraz anten krótkofalarskich,
 • relacje z wypraw krótkofalarskich,
 • testy i pokazy programów krótkofalarskich,
 • prezentacje przemienników,
 • giełda krótkofalarska,
 • wspólne zdjęcie,
 • aktywacja Rezerwatu Przyrody Wydrze SPFF-496 oraz Natura 2000 – Lasy Leżajskie SPFF-0367
 • wspólne rozmowy oraz biesiadowanie do białego rana połączone z ogniskiem i nie tylko…

Niedziela (29.08.2021 r.):

 • wspólne śniadanie,
 • grzybobranie, spacery, pogawędki,
 • podsumowanie zjazdu,
 • około godz 11:00 – zakończenie zjazdu.

Jednocześnie będzie możliwość zorganizowania leśnych spacerów oraz grzybobrania.
W leśniczówce oraz na jej terenie istnieje możliwość przenocowania na materacach lub własnych łóżkach polowych, rozbicia namiotów, postawienia przyczep kempingowych, kamperów oraz instalacji własnych anten krótkofalarskich.

Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.200 FM i 145.7875 FM (SR8B)

Przy drogach dojazdowych znajdować się będą oznakowania dojazdu na zjazd.

Już dziś serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji:
Adam SP8N
e-mail: adamsp8n@gmail.com

Miejsce spotkania:

Mapa dojazdu:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania IX Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2021 (27-29 sierpnia 2021 r.) została wyłączona

Piknik wojskowy z udziałem krótkofalowców z klubu SP8PRZ

W dniu 15 sierpnia 2021 r. członkowie Klubu Krótkofalowców SP8PRZ uczestniczyli w wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego w 101. Rocznicę Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą.
Przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbył się piknik wojskowy podczas którego nie zabrakło członków Klubu SP8PRZ oraz kolegów zrzeszonych w 18 OT PZK  w Rzeszowie, którzy dobrą zabawą promowali krótkofalarstwo.
Osoby odwiedzające stoisko krótkofalarskie miały możliwość uczestniczyć w szybkiej nauce telegrafii, jak rónież sprawdzić się w praktyce na wybranym przez siebie kluczu oraz zapoznać się ze sprzętem krótkofalarskim i przeprowadzić swoją pierwszą łączność.
Mamy nadzieję, że była to bardzo dobra forma promocji i popularyzacji naszego hobby ukazująca społeczeństwu czym jest i na czym polega krótkofalarstwo oraz jakie niesie ze sobą korzyści.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Piknik wojskowy z udziałem krótkofalowców z klubu SP8PRZ została wyłączona