Składki członkowskie PZK na rok 2019

Od 1 stycznia 2019 roku, na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, nie ulegają zmianie składki członkowskie PZK. Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I półrocze lub cały 2019 r. powinna być wykonana do dnia 14 stycznia 2019 roku.

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa – wynosząca w naszym oddziale nie mniej niż: 20 zł

Składkę można wpłacać:

 • na konto bankowe oddziału

Wzór do przelewu na konto:
Nazwa odbiorcy – Rzeszowski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców
Nr rachunku – 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011
Nazwa banku –mBank S.A.
Kwota – tutaj wpisujemy kwotę
Nazwa zleceniodawcy – imię nazwisko adres oraz znak (pełne dane bardzo ważne)
Tytułem – wpisujemy np: SP8PZK składka PZK za 2019 rok

Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypełnienie druków przelewu !

 • lub bezpośrednio skarbnikowi oddziału na każdym spotkaniu oddziałowym (skarbnik – Krzysztof SQ8ERS)

Zarząd Oddziału mając na uwadze  koszty operacji bankowych zwraca się z prośbą do członków oddziału o uiszczanie składek członkowskich poprzez przekazy pocztowe lub przelewy bankowe.

L.p.Rodzaj składki – opisKwota
1.Składka wpisowa do PZK0 zł
2.Składka dla członka nadzwyczajnego SWL30 zł
3.Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia90 zł
4.Składka dla członka zwyczajnego120 zł
5.Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat
lub uczącego się do 26 lat (po przedstawieniu
odpowiedniego zaświadczenia)
30 zł
6.Składka dla członka wspomagającego20 zł
7.Kluby zarejestrowane w OT PZK0 zł
8.Składka oddziałowa – nie mniej niż20 zł

Termin wpłaty składek do kasy oddziału lub na konto oddziałowe:
a) za I półrocze 2019 – do 10 stycznia 2019 r.
b) za II półrocze 2019 – do 8 lipca 2019 r.

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminami Członkowskim i Składkowym ZG PZK składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Skarbnik OT-18
Krzysztof SQ8ERS
sq8ers@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Składki członkowskie PZK na rok 2019 została wyłączona

Zawody Dni Aktywności stacji amatorskich w paśmie UKF – 145 MHz

Organizator: Klub Łączności Ligi Obrony Kraju w Stalowej Woli SP7KKX.

Cel zawodów:
Promocja Powiatu Stalowowolskiego i Miasta Stalowej Woli oraz doskonalenie umiejętności operatorskich, a także wzrost aktywności amatorskich stacji klubowych i indywidualnych w paśmie UKF.

Terminarz zawodów: Każda niedziela – począwszy od 6 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Czas: od 20:30:00 do 20:59:59 czasu lokalnego.

Emisja: FM (Nie zalicza się łączności poprzez przemienniki).

Raporty: RS + nr kolejny łączności ( ZACZYNAJĄC OD 01)+ lokator (np. 59 01 KO10AN). Obowiązuje oddzielna numeracja QSO dla każdej tury.

Punktacja:

  • Stacja organizatora SP7KKX – 3 pkt.
  • Stacje członków komisji – 2 pkt.
  • Pozostałe stacje – 1 pkt.

Wynik końcowy: Wynik końcowy stanowi suma zdobytych punktów za wszystkie tury.

Jeden operator w danej turze może pracować TYLKO POD JEDNYM ZNAKIEM

Do zaliczenia łączności korespondentów obowiązuje pełna wymiana raportów.
Niezgodność czasów QSO korespondentów powyżej 3 minut powoduje nie zaliczenie łączności.

Pasmo: 144 – 146 MHz wg obowiązującego band planu.

Wywołanie: „Wywołanie w zawodach Dni Aktywności UKF”.

Dzienniki: TYLKO W FORMACIE ELEKTRONICZNYM, w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia zawodów, w formacie pliku Cabrillo na adres e-mail: sp8k@wp.pl

Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. sp8k.cbr lub sp8k.log). W temacie e-maila należy wpisać „DNI AKTYWNOŚCI UKF”.
Uwaga ! Do logowania łączności w zawodach zaleca się użycie programu DQR-Log. Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl
Prosimy o nie prowadzenie rozmów nie związanych z zawodami w czasie ich trwania.
Nie przestrzeganie regulaminu spowoduje nie zaliczenie punktów uzyskanych w danej turze, o czym zainteresowany zostanie powiadomiony przez komisję.

NAGRODY:

Za zajęcie I miejsca – puchar + dyplom, II – III miejsca – dyplom.
Uwagi dotyczące regulaminu, jak i przebiegu zawodów prosimy kierować do organizatora na piśmie.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwała komisja w składzie:

  • Przewodniczący: SP8K – Kornel, e-mail: sp8k@wp.pl
  • Członek: SQ8PDN – Robert, e-mail: sq8pdn@wp.pl
  • Członek: SP8C – Jacek, e-mail: sp8c@wp.pl
  • Członek: SQ8NGO – Michał, e-mail: sq8ngo@op.pl

Stacja organizatora oraz członkowie komisji nie będą klasyfikowani w kategorii ogólnej.

Vy ’73 ! Organizatorzy

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zawody Dni Aktywności stacji amatorskich w paśmie UKF – 145 MHz została wyłączona

Kurs przygotowujący do egzaminu

Klub Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PLE w Leżajsku planuje zorganizowanie w 2019 r. kursów przygotowujących do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej na terenie Leżajska i Jarosławia. Istnieje również możliwość organizacji kursów na terenie Łańcuta w zależności od ilości zgłoszeń wynikających z rozesłanych informacji do szkół z terenu miasta Leżajska i Jarosławia jak również Łańcuta.

Kurs obejmuje część teoretyczną przygotowującą do wypełnienia testu egzaminacyjnego oraz część praktyczną przygotowującą do części praktycznej egzaminu.

Kurs jest nieodpłatny.

Więcej informacji udziela:
Prezes Klubu SP8PLE – Stanisław Krupa SP8LNK
tel. 602863344

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kurs przygotowujący do egzaminu została wyłączona

Życzenia Świąteczne

zyczenia-2015

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Życzenia Świąteczne została wyłączona

Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 19.12.2018

qsl-photo3Stan kart QSL w dniu 19-12-2018 dla wymienionych niżej kolegów przedstawia się następująco:
– stacje mające pow. 100 szt: SP8BBK, SP8FPK, SP8ZV, Mielec.
– stacje mające pow. 50 szt:  SP7AH, Dębica, Jarosław, Łańcut,
– stacje mające pow. 20 szt: SQ8CJB, SQ8FEU,  SQ8KFE, SP8MRD,
 stacje mające do 20 szt: SQ8ERS, SQ8KFM, SQ8NQW, SQ8NYB, SQ8OGA, SQ8PDO, SQ8SBP, SQ8SV, SQ8VPS, SP7VZ, SP8BRE, SP8BRQ, SP8BUH, SP8CGU, SP8CIQ, SP8DXZ, SP8FUX, SP8HEB, SP8I, SP8IRZ, SP8MFW, SP8MZB, SP8NFE,  SP8OBU, SP8PGP, SP8TBG, SP8TJC, SP8TJU, SP8TLH, SP8YB.

W związku z moimi częstymi, ostatnio nieprzewidzianymi pobytami poza domem proszę w miarę możliwości ew. odbiór osobisty kart QSL i pozostawienie kart do wysyłki awizować telefonicznie przez moją komórkę 664 929 573. Przepraszam za to utrudnienie.

Ze względu na to, że niektórzy koledzy  systematycznie nie odbierają kart na spotkaniach a kart mają bardzo duże ilości /kilogramy/, informuję że karty te nie będą przynoszone na spotkania. Są do odbioru u mnie w domu, po uprzednim uzgodnieniu sposobu i terminu odbioru.

Mogę wysłać karty pocztą po otrzymaniu zwrotnie zaadresowanej koperty /proponuję koperty bąbelkowe nr 14 lub 16/ z naklejonymi znaczkami  o odpowiedniej wartości. Nie przyjmuję pieniędzy, podkreślam NIE PRZYJMUJĘ PIENIĘDZY !!!  Do ewentualnego listu poleconego ma być wypełnione potwierdzenie nadania.

Przypominam o układaniu kart KRAJAMI zgodnie z wykazem na naszej stronie OT oraz o podawaniu znaku QSL managera polskich stacji okolicznościowych.                 Przykład: karty G, GD, GI, GM, GU, GW, M, 2A-2A, lub AA-AL, K, N, W to dwa kraje Wielka Brytania i USA. Karta przez QSL Managerów np. TA3D via W3HNK do pozycji W/K.  Paczki kart i karty niespełniające tych wymagań będą zwracane do poprawy.               Status  biur QSL /np. brak/ w różnych krajach na świecie można zobaczyć na stronie: www.iaru.org/qsl-bureaus.html

Mam dyplom dla kolegi: SQ8KFM.

Informuję, że biuro QSL obsługuje tylko te stacje, które mają uregulowany status przynależności do PZK i aktualnie opłacone składki, a także stacje klubowe zgłoszone do obsługi QSL.

73! Wojtek SP8AJK

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 19.12.2018 została wyłączona

Spotkania oddziałowe 18 OT PZK w Rzeszowie

wazneZarząd 18 OT PZK w Rzeszowie informuje, iż comiesięczne spotkanie oddziałowe zostają zawieszone do odwołania. Zaistniała sytuacja spowodowana jest tym, że od września 2018 r. szkoła tj. II LO w Rzeszowie nie pracuje w soboty i niedziele.
Zarząd Oddziału podjął stosowne działania mające na celu znalezienie lokalu zastępczego. Za utrudnienia przepraszamy.
W sytuacji ustalenia nowego miejsca spotkań zamieścimy stosowny komunikat na stronie 18 OT PZK w Rzeszowie oraz roześlemy informację via e-mail.
W sprawach odbioru kart QSL, prosimy o bezpośredni kontakt z QSL Manager-em Wojciechem SP8AJK.

Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkania oddziałowe 18 OT PZK w Rzeszowie została wyłączona

II Mazowiecki Piknik Radiowy w Celestynowie

W dniu 23 września 2018 roku po raz kolejny odbył się Piknik Radiowy w Celestynowie. Organizatorami jest OT-37 PZK w Warszawie oraz Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa.
Podczas pikniku mieliśmy możliwość zobaczenia konstrukcji wykorzystywanych przez MASR SP EmCom w działaniach statusowych m.in. GO-BOX wykonanego przez Adriana SQ5AM oraz wersję plecakową radiostacji polowej wykonaną przez Bolesława SQ5PE.
Oprócz tego organizatorzy zadbali również o szkolenie z pierwszej pomocy. Przy wsparciu OSP oraz Fundacji Jednym Śladem mieliśmy okazję zobaczyć pokaz ratownictwa technicznego oraz pierwszej pomocy.
Przy grillu pracownicy Nadleśnictwa Celestynów opowiadali o lasach i umilali dyskusje ciekawostkami o nadleśnictwie.
Przed wspólnym zdjęciem, mieliśmy okazję zobaczyć przygotowywania startu balona z sondą oraz puszczanie go. Wszystko to było koordynowane przez Armada SP3QFE.
Chcieliśmy bardzo podziękować organizatorom, m.in. Monice SQ5KWH, Adrianowi SQ5AM, Maćkowi SQ5EBM oraz członkom OT37 i MASR za zaproszenie i ciepłe przyjęcie.

Przemek SQ8NYB

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania II Mazowiecki Piknik Radiowy w Celestynowie została wyłączona

Zjazd Zarządu SP EmCom PZK w Inowrocławiu

III Zjazd Zarządu i Koordynatorów Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK w Inowrocławiu 21-23 września 2018 r.

W dniu 22 września odbył się zjazd Zarządu SP EmCom PZK w Inowrocławiu. Podczas wyczerpującego dnia odbyły się nie tylko obrady lecz również ćwiczenia łączności kryzysowej.
Ćwiczenia o kryptonimie „Żółty Jesienny Liść” były oparte na możliwości sprawdzenia jakości sygnału z miejsc newralgicznych dla Inowrocławia, zarówno mobilowego jak i stacji ręcznej.
Na sam koniec ćwiczeń dotarła do nas informacja, iż jeden z kolegów potrzebuje pomocy. Przy wykorzystaniu APRS ruszyliśmy na pomoc. Po kilkudziesięciu minutach został odnaleziony i zabezpieczony.
Podczas obrad Przemek SQ8NYB przedstawiał działalność sieci w mijającym roku oraz podsumowywał wszystkie dotychczasowe ćwiczenia krajowe i międzynarodowe w ramach swojej działalności w Zarządzie Klubu.
Zostało poddane dyskusji kilka tematów, m.in.: identyfikatory, ujednolicenia regulaminów sieci, wykorzystanie aktualnej bazy SPEC i stworzenie HUB’a dla wielopłaszczyznowej działalności łączności kryzysowej z innymi organizacjami, przedstawiono plany na kolejny rok z zakresu ćwiczeń międzynarodowych, możliwości komunikacji z administracją publiczną oraz Stworzenia Stowarzyszenia.
Po obradach, część osób musiała udać się z powrotem do domów, zaś reszta mogła wziąć udział w nocnych ćwiczeniach z wykorzystaniem aplikacji Szukamy i Ratujemy® pod okiem instruktora i pomysłodawcy Błażeja SQ3TGV.

Przemek SQ8NYB

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zjazd Zarządu SP EmCom PZK w Inowrocławiu została wyłączona

Modernizacje na przemienniku dubieckim

Dzięki wspaniałej inicjatywie oraz wkładowi finansowemu Łukasza SP8XCE na rzecz przemiennika dubieckiego zostały zainstalowane nowe urządzenia:

 • zasilacz z doładowaniem buforowym i akumulator 55 Ah,
 • stacja sterująca i monitorująca wszystkie urządzenia pracujące na przemienniku,
 • 10 bezpieczników automatycznych,
 • nowy przedwzmacniacz na przemienniku 439 MHz.

Całość prac związanych z instalacja oraz modernizacja urządzeń pracujących na przemienniku zajęło Łukaszowi dwa dni.

Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie oraz krótkofalowcy składają serdeczne podziękowania Łukaszowi SP8XCE za wkład i zaangażowanie w modernizację urządzeń na przemienniku dubieckim SR8K oraz SR8DU.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Modernizacje na przemienniku dubieckim została wyłączona

CQ World Wide RTTY DX Contest 2018

Wrzesień to miesiąc rozpoczynający cykl zawodów CQ World Wide DX Contest 2018, które odbywają się w trzech emisjach RTTY (wrzesień), SBB (październik) i CW (listopad). Są to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów w ciągu całego roku.

Już dziś zapraszamy do udziału w zawodach oraz życzymy powodzenia w zdobywaniu miejsc na podium.

Regulamin zawodów >>

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania CQ World Wide RTTY DX Contest 2018 została wyłączona