Składki członkowskie PZK na rok 2024

Od 1 stycznia 2024 roku, na podstawie Uchwały Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku, nie ulegają zmianie składki członkowskie PZK. Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I półrocze lub cały 2024 r. powinna być wykonana do dnia 14 stycznia 2024 roku.

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa – wynosząca w naszym oddziale w 2024 r. nie mniej niż 50 zł na rok, płatne w jednej lub dwóch ratach.

Osoby uczące się do 26 r. życia, są zwolnione ze składki oddziałowej.

Składkę można wpłacać wyłącznie na konto bankowe oddziału.

Wzór do przelewu na konto:

Nazwa odbiorcy – Rzeszowski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców
Nr rachunku – 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011
Nazwa banku – mBank S.A.
Kwota – tutaj wpisujemy kwotę
Nazwa zleceniodawcy – imię nazwisko, adres
Tytułem – wpisujemy np: „SP8PZK składka PZK za 2024 r.

Należy bezwzględnie podać swój znak!

Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypełnienie przelewu!

L.p. Rodzaj składki – opis Kwota
1. Składka wpisowa do PZK 0 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do wieku 26 lat (po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia) 30 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł
8. Składka oddziałowa – nie mniej niż
Zwolnieni członkowie uczący się do wieku 26 lat.
50 zł

Termin wpłaty składek:
a) za I półrocze 2024 – do 14 stycznia 2024 r.
b) za II półrocze 2024 – do 8 lipca 2024 r.

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminami Członkowskim i Składkowym ZGPZK składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Skarbnik OT-18
Krzysztof SQ8ERS
sq8ers@wp.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.