Ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej – HALNY 2016

HALNY 2016Ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej

Organizator: Rzeszowska Amatorska Sieć Ratunkowa (18 OT PZK w Rzeszowie)

Termin: 7 maja 2016 roku (sobota)

Godzina: 16:00-18:10 (czasu lokalnego)

Pasma: 70 cm & 2 m – VHF, 80 m – HF

Koordynator ćwiczeń: Przemek SQ8NYB sq8nyb@gmail.com

Cele:

  • sprawdzenie skuteczności koordynacji wymiany informacji pomiędzy operatorami i koordynatorami przy użyciu przemienników krótkofalarskich na VHF oraz paśmie 80 m HF,
  • ocena skuteczności prowadzenia łączności kryzysowej przy jak najmniejszej mocy wyjściowej oraz zasilaniu awaryjnym.

Harmonogram:

16:00 – 16:10 – Zidentyfikowanie zagrożenia, utworzenie sieci Net Control oraz mobilizacja utworzenia radiostacji koordynujących w każdym okręgu SP oraz opiekunów przemienników.

Sieć Net-Control dzieli się na 3 części i są za nie odpowiedzialne odpowiednie grupy sieci ratunkowych(Net-Control Północ – Kujawsko Pomorska Amatorska Sieć Ratunkowa (KPASR), Net-Control Centrum – Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa (WASR) oraz Net-Control Południe – Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej OT-12).

Przynależność okręgów do poszczególnych Sieci: Północ – okręg: 1,2,4; Centrum – okręg: 3,5,7; Południe – okręg: 6,8,9.

Każda sieć Net-Control wyznacza dwóch pomocników, których QTH jest w innym okręgu.

Każda Sieć Net-Control wyznacza częstotliwości dla każdego okręgu.

Koordynatorzy okręgów powinni mieć różne QTH w celu zabezpieczenia kontynuacji łączności.

Koordynator okręgu wyznacza częstotliwość lokalną na paśmie 80m oraz 2m.

Koordynator okręgu, w momencie niemożności udzielenia pomocy, zwraca się, w trybie emergency, do odpowiedniej sieci Net-Control.

Koordynator okręgu, raz na dwadzieścia minut zostaje wywołany i przekazuje, w krótkiej formie, odpowiedniej sieci Net-Control, komunikat z informacjami z danego okręgu.

Opiekun przemiennika/ów czuwa nad zapewnieniem płynnej wymiany informacji pomiędzy krótkofalowcem a koordynatorem okręgu.

16:10 – 18:00 – sprawne przekazywanie komunikatów.

18:00 – 18:10 – podsumowanie ćwiczeń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.