Zawody Krótkofalarskie o „Puchar” Burmistrza Miasta Jarosławia

Międzyzakładowy Klub
Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia

Organizuje Zawody Krótkofalarskie
o „Puchar” Burmistrza Miasta Jarosławia

REGULAMIN

1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku.

2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.

3. Zawody odbędą się w dniu 12 marca 2017 roku (niedziela) od godz.  6:00 do 7:00 czasu UTC – od 7:00 do 8:00 czasu lokalnego.

4. Pasmo: 3,5 MHz – SSB – Moc do 100 W.

5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora  SP8PEF – 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem „Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia” – 10 pkt.
c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi „Dyplom Jarosław” – 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi – 1 pkt.

UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie , bez możliwości ich łączenia.

6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom „Jarosław” podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.
Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu „JAROSŁAW”: np. 59/001/JA + 2 pkt. do dyplomu „JAROSŁAW”.

7. Klasyfikacja:
a) radiostacje indywidualne  – posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”.
b)  pozostałe radiostacje indywidualne.
c) radiostacje Klubowe.
d) radiostacje zagraniczne.
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności .

9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub okolicznościowy  „GRAWERTON”.
b) za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie – DYPLOM.

10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w środkach przekazu  PZK a Puchary i Dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.

11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 18 marca 2017 r. czytelnego  zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności  raport nadany i odebrany.

12. Zestawienie należy  przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną e-mail: ot35@o2.pl .

Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.

13.  Decyzje Komisji są ostateczne.

14.  Komisja w składzie:
Przewodniczący – SP8AUP
Członkowie:  SP8IE, SP8IQQ

Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu „JAROSŁAW” – otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do  zestawienia z udziału w zawodach.

Regulamin Dyplomu „JAROSŁAW”

I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.

II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami indywidualnymi , oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia.

III. Pasma i emisje dowolne.

IV. Punktacja: QSO na KF – 2 pkt. na UKF – 4 pkt.

V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.

VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP8PEF

VII. Wymagania: Stacje SP – 10 pkt. ; EU – 5 pkt. ; DX – 3 pkt.

VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę  należy wysłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty „Dyplom Jarosław” .

Adresatów niniejszego Regulaminu  prosimy o jego rozpropagowanie.

Organizatorzy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.