Puchar Lwowa w łącznościach na KF – 2013

„Puchar Lwowa w łącznościach na КF – 2013”

REGULAMIN

Organizatorami zawodów są: Lwowski oddział ЛРУ (Liga Radioamatorów Ukrainy), Lwowski Klub Кrótkofalowców i Lwowska obwodowa organizacja ТСО (Towarzystwo Poparcia Obrony Ukrainy).
Celem zawodów
jest popularyzacja radiosportu, podwyższenie mistrzowskich sprawności zawodników, oraz przygotowanie do zwycięskiej rywalizacji Ukrainy w łącznościach radiowych na КF.

Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie stacje klubowe i indywidualne.

1. CZAS PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

23 luty 2013 r. od 19: 00 do 21: 20 GMT.

Cały czas zawodów jest podzielony na dwie tury, SSB i CW – każda z podziałem (minitury), po 3×20 minut:

 • pierwsza część: SSB – od 19: 00 do 19: 19 GMT (włącznie),
 • druga część SSB- od 19: 20 do 19: 39 GMT,
 • trzecia część SSB- od 19: 40 do 19: 59 GMT,
 • przerwa – 20 minut,
 • czwarta część; CW – od 20: 20 do 20: 39 GMT,
 • piąta część CW – od 20: 40 do 20: 59,
 • szósta część CW- od 21 : 00 do 21: 19 (włącznie).

W każdej części podziału możliwa jest łączność radiowa z jedną i tą samą stacją, tylko jeden raz!

2. ZAKRES – 3,5 MHz.

Polecane zakresy dla łączności:

 • 3540-3570 CW,
 • 3610-3650 SSB.

3. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie odbywać się w następujących grupach:

 • SOCW – jeden operator CW;
 • SOSSB – jeden operator SSB;
 • SOMIX – jeden operator CW+SSB;
 • MOST – dużo operatorów jeden nadajnik CW+SSB.

Zawodnicy w kategorii SO mogą wziąć udział w obu turach, lub podać wynik tylko w jednej z kategorii. Tura zostanie zaliczona jeżeli przeprowadzona będzie co niemniej jedna łączność radiowa w każdej miniturze lub nie mniej niż pięć łączności radiowych w turze ze stacjami obwodu Lwowskiego. Łączności radiowe przeprowadzone w nie zaliczonej turze czy miniturze, przyjmują sie do kontroli.

4. WYMIANA RAPORTÓW

Kontrolne raporty składają się z RS(Т) i kolejnego numeru łączności, zaczynając z 001. Numeracja ciągła we wszystkich turach.

5. WYWOŁANIE W ZAWODACH

 • CW: CQ LV TEST
 • PHONE: Wszystkim uczestnikom Pucharu Lwowa- CQ Lviv Cup

6. PUNKTACJA

Za każdą łączność radiową zalicza się 1 punkt.

7. WYNIK

Jest sumą punktów uzyskanych w zaliczonych miniturach.

8. SĘDZIOWANIE

Sędziowanie komputerowe. Łączność radiową nie zalicza się obu uczestnikom, w przypadku niezgodności kontrolnego numeru, nieprawidłowo przyjętego znaku wywoławczego  u jednego z korespondentów oraz przy rozbieżności czasu łączności, więcej 3-ch minut.

9. NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w kategoriach SOMIX i MOST, otrzymają Puchar Lwowa, oraz odpowiednie medale i dyplomy.
Zwycięzcy i zdobywcy nagrody w kategoriach SOCW i SOSSB otrzymają również medale i dyplomy, odpowiednio do kategorii i wyników.
Wszyscy zawodnicy, nagrodzeni zostaną pamiątkowymi certyfikatami.

10. DZIENNIKI

Preferowane będą dzienniki w elektronicznej postaci(format Сabrillo V 2.0,3.0).
Papierowe dzienniki lub dzienniki w postaci tekstowych plików(bez tablic), powinny być wypełnione standardowo. Powinny zawierać: znak wywoławczy, kategorię, nazwisko i imię operatora(dla kategorii MOST – wszystkich operatorów) oraz pełny adres pocztowy . Czas przeprowadzenia łączności w dzienniku powinien być podany w GMT. Powtórne łączności nie podlegają kasacji.
Nazwa pliku elektronowego dziennika – znak wywoławczy .cbr(log, txt).
Plik elektronowego dziennika powinien być przysłany jako załącznik (attachment) do e-maila.
W temacie listu(Subject) należy wpisać znak wywoławczy i kategorię.
Na przykład: UT3WX SOMIX(SOSSB, SOCW, MOST).
Dzienniki w elektronowej formie należy przesłać w terminie; 04.03.2013 r. do 23: 59 GMT. Termin dostarczenia papierowych dzienników; do 01.03.2013 r.(ważna będzie data stempla pocztowego).

Adres do wysyłki dzienników : uy4wwa@ukr.net, а/я 4962 79053 Lviv Ukraine.

Główny sędzia zawodów – Eugeniusz Smirnow /UT1WZ

Tłumaczenie regulaminu- Włodzimierz UR5WDQ
Korekta – Edward SQ9ACR

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zawody. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.