Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie

W dniu 12 grudnia 2021 r. w Budynku Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 18 OT PZK w Rzeszowie.
Zebranie rozpoczęło się w II terminie tj. o godz. 10:00.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – Prezes Oddziału (Adam SP8N).
 2. Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PZK kol. Edwardowi SP8FUX.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania – głosowanie.
 4. Wybór protokolanta zebrania – głosowanie.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków (3 osoby) – pod warunkiem podejmowania uchwał przez Walne zebranie.
 6. Ustalenie czy zebranie posiada kworum.
 7. Sprawozdanie Prezesa Oddziału z działalności Zarządu (Adam SP8N).
 8. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału (Krzysztof SQ8ERS).
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału (Leszek SP8IRZ).
 10. Sprawozdanie QSL Managera Oddziału (Wojciech SP8AJK).
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Inne tematy proponowane przez członków Oddziału.
 13. Propozycje uchwał walnego zebrania z sali (pisemnie) ew. głosowanie.
 14. Wolne wnioski oraz dyskusja.
 15. Zamkniecie walnego zebrania.

Na początku Zebrania Prezesa 18 OT PZK w Rzeszowie Adam SP8N wręczył Złotą Odznakę Honorową PZK kol. Edwardowi SP8FUX za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie i zasługi na rzecz krótkofalarstwa oraz Polskiego Związku Krótkofalowców.

Sprawozdania za okres 15.12.2019 r.  – 12.12.2021 r. złożyli:

 • Prezes Oddziału (Adam SP8N) – pobierz >>
 • Skarbnik Oddziału (Krzysztof SQ8ERS) – pobierz >>
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału (Leszek SP8IRZ) – pobierz >>
 • QSL Manager Oddziału (Wojciech SP8AJK) – pobierz >>

W trakcie Walnego Zebrania podjęto uchwałę o podwyższeniu od 1 stycznia 2022 r. aktualnej składki oddziałowej o 10 zł na kotę – nie mniej niż 30 zł.

Zebranie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Wszystkie punkty Zebrania zostały wyczerpane.

Vy’ 73!
Adam SP8N

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.