Odznaczenia PZK

Lista wydanych Złotych Odznak Honorowych
dla obecnych i byłych członków OT-18:

Nr odznaki Znak Rok przyznania
48/Z SP8AG 2005
082/Z SP8AJK 2013

Lista wydanych Odznak Honorowych
dla obecnych i byłych członków OT-18:

 SP8N2015

Nr odznaki Znak Rok przyznania
367 SP8AJK 1994
446 SP8FHM 1995
447 SP8MCE 1995
496 SP8AG 1996
497 SP8AYJ 1996
499 SP8CSL – sk 1996
524 SP8MRD 1999 (jako SP6MRD)
575 SP8DSG – sk 2003
591 SP8CUW 2003
652 SP8FHK 2005
653 SP8AJJ 2005
654 SP8BIA – sk 2005
655 SP8FHJ – sk 2005
656 SP8FUX 2005
657 SP8HAU 2005
786 SP8JMA 2009
857 SP8BRQ 2012
 850 SP8BBK 2012
852 SP8CEJ 2012
 854 SP8MFW 2012
853 SP7FGP 2012
SP8RHQ  2014
 SP8TJU  2014
SQ8JLA  2014
SP8NFF 2016
SP8BCI 2016
SP8GKX 2016

Wnioski na Odznakę Honorową PZK:
złota OH –   SP8FUX

Odznaki Honorowe:
SP8NFE
SP8ILE
SP8K
SP8DXZ
SP8BRE
SQ8OGK