Odznaczenia PZK

Lista wydanych Złotych Odznak Honorowych
dla obecnych i byłych członków OT-18:

Nr odznaki Znak Rok przyznania
48/Z SP8AG 2005
082/Z SP8AJK 2013

Lista wydanych Odznak Honorowych
dla obecnych i byłych członków OT-18:

Nr odznaki Znak Rok przyznania
367 SP8AJK 1994
446 SP8FHM 1995
447 SP8MCE 1995
496 SP8AG 1996
497 SP8AYJ 1996
499 SP8CSL – sk 1996
524 SP8MRD 1999 (jako SP6MRD)
575 SP8DSG – sk 2003
591 SP8CUW 2003
652 SP8FHK 2005
653 SP8AJJ 2005
654 SP8BIA – sk 2005
655 SP8FHJ – sk 2005
656 SP8FUX 2005
657 SP8HAU 2005
786 SP8JMA 2009
857 SP8BRQ 2012
SP8BBK 2012
SP8CEJ 2012
SP8MFW 2012
859 SP7FGP 2012

Wnioski na Odznakę Honorową PZK:
złota OH SP8AG

Odznaki Honorowe:
SP8BIA
SP8FUX
SP8JMA
SP8AJJ
SP8FHJ
SP8HAU

Wnioski o Odznaki:
SP8BRQ
SP8MFW
SP8CEJ
SP8BBK
SP8FGP
SP8AJK