Życiowe pasje w pracy nauczyciela

W gościnnej siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji w Rzeszowie w dniu 27 marca 2012 r.  odbyła się konferencja połączona z warsztatami pt.: Życiowe pasje w pracy nauczyciela, wykładowcy, wychowawcy – krótkofalarstwo w szkole, na uczelni i w środowisku lokalnym. Zorganizowano ją w ramach VII edycji Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej przy współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców Oddziałem Terenowym nr 18 w Rzeszowie. Spotkanie, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Roku Szkoły z Pasją, było adresowane do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konferencji było popularyzowanie krótkofalarstwa i sportów radioamatorskich, a ponadto wskazanie możliwości rozwijania zainteresowań politechnicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentacja  zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w łączności radioamatorskiej oraz pokazanie użyteczności społecznej krótkofalarstwa w sytuacjach kryzysowych.
Konferencję rozpoczął Piotr Ożarski (SP8MRD), koordynator Akademii TIK PCEN w Rzeszowie, witając wszystkich zgromadzonych gości i uczestników oraz przybliżając program spotkania. Oficjalnego otwarcia dokonał Adam Kawałek, wicedyrektor PCEN w Rzeszowie, życząc wszystkim uczestnikom owocnych obrad, ciekawych doświadczeń służących nauczycielom i uczniom szkół oraz dalekich radiowych łączności. Następnie głos zabrał Jan Dąbrowski (SP2JLR), wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK). Gość spotkania podziękował za zaproszenie, zorganizowanie pierwszej tego typu konferencji oraz warsztatów krótkofalarskich dla nauczycieli, a także  przedstawił działalność PZK.
Pierwszym prelegentem był dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch (SP8MZB). W  krótkim i przemyślanym wykładzie przedstawił temat: Czas wolny a rozwijanie własnych zainteresowań. Wzmacniając swe tezy prezentacją multimedialną, wykładowca odniósł się do wartości czasu wolnego dla każdego człowieka, pokazał różne formy spędzania wolnych chwil, wymienił przy tym wielorakie wartości krótkofalarstwa.
Kolejny wykładowca, Tomasz Ciepielowski (SP5CCC), znany miłośnik i znawca historii krótkofalarstwa polskiego, współautor  książki pt. Lwowski Klubu Krótkofalowców. Zarys dziejów, przybliżył temat Miejsce i rola krótkofalarstwa w społeczeństwie. Zebrani usłyszeli i zobaczyli w prezentacji zarys historii radioamatorstwa na świecie i w Polsce, poznali wiele ciekawych postaci związanych z krótkofalarstwem, a także szereg specjalności tego hobby.
Wojciech Putyło, jeden z najbardziej znanych w Polsce DX-menów, mający na swoim koncie łączności z wszystkimi 340 krajami międzynarodowej listy DXCC, przybliżając temat Sport krótkofalarski, w obrazowy sposób opowiedział o różnych aspektach tej fascynującej wielu radioamatorów działalności. Gawęda, połączona z pokazem kart QSL i dyplomów, wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy, którzy zadawali liczne pytania.
Po przerwie kawowo-herbacianej, wypełnionej żywą dyskusją i wywiadami dla Polskiego Radia Rzeszów i Katolickiego Radia VIA, poprzeczka poszła jeszcze wyżej – w kosmos, gdy dr Armand Budzianowski (SP3QFE), Jacek Kotowski (SQ8AQO) i Hubert Hajduk (SQ9AOL) przedstawili multimedialny materiał pt. Program ARISS, czyli jak szkoła może nawiązać łączność z astronautą. Bardzo ciekawa, ponad godzinna prezentacja wzbogacona filmami, licznymi zdjęciami, szczegółami z życia astronautów na orbicie i opowieścią z przygotowań podkarpackiego Zespołu Szkół w Podgrodziu do łączności w ramach projektu ARISS (Amateur Radio on The International Space Station) momentami wzbudzała emocje nie tylko prelegentów. Gdy Hubert Hajduk opowiadał o trwającym kilka minut wywoływaniu przez radio stacji kosmicznej, słuchaczom zgromadzonym na sali konferencyjnej udzieliła się atmosfera napięcia i podziwu.
Kolejnym punktem programu był temat: Zastosowanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w łączności radioamatorskiej, przedstawiony przez Łukasza Ciubę (SP8TJU). W sposób precyzyjny i atrakcyjny graficznie zapoznał on uczestników z zagadnieniami wykorzystania emisji cyfrowych, pokazując głównie APRS (Automatic Packet Reporting System), czyli system służący ustalaniu pozycji ruchomych obiektów, oparty na technice krótkofalarskiej Packet Radio. Z kolei Piotr Ożarski w krótkim wystąpieniu opowiedział o niezwykłym poświęceniu i zgraniu krótkofalowców podczas organizowania pomocy powodzianom oraz o wielkim wsparciu udzielonym władzom państwowym w trakcie powodzi w roku 1997.
Konferencja była połączona z warsztatami; w czasie ich trwania Prezes OT nr 18 PZK w Rzeszowie, Bogdan Kochmański (SP8BRE), przeprowadził pokaz łączności na KF i UKF, co stanowiło wstęp do ostatniego punktu programu, czyli dyskusji połączonej z dzieleniem się własnymi doświadczeniami w temacie Krótkofalarstwo w szkole – polskie doświadczenia. Brali w nie udział Jacek Kotowski (SQ8AQO), nauczyciel i prezes Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów Delta z Dębicy, Adam Nazimek  (SQ8JLU), nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie, gdzie działają kluby SP8PLM i SP8PCF, Mieczysław Wianecki (SP8MFW), nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli; aktywnie działa tam klub krótkofalarski SP8KPK.
Gościem konferencji był Marcin Krawczyk, Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu nawiązał do zasad uzyskiwania licencji krótkofalarskich przez kluby i zachęcił do ich tworzenia, jako dobrego sposobu spędzania wolnego czasu. Obecny był też Witold Czapkowski reprezentujący Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, sympatyk krótkofalarstwa zainteresowany współpracą z Oddziałem Terenowym nr 18 w Rzeszowie.
Podczas spotkania, które zgromadziło ponad 40 osób, panowała serdeczna, twórcza atmosfera, a miłymi akcentami były między innymi spotkania po latach niektórych krótkofalowców z terenu nie tylko województwa podkarpackiego. Cieszy duża aktywność nauczycieli krótkofalowców, uczestnictwo wykładowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, a także studentów. Wydarzenie to wskazuje, że warto takie spotkania organizować i zachęca do przygotowania kolejnych. Warto, wykorzystując doświadczenia i zaangażowanie zgromadzonych gości, rozszerzać krąg zainteresowanych krótkofalarstwem.

Piotr Ożarski (SP8MRD)

Wywiady dla Radia Via:

Piotr – SP8MRD: słuchaj >>

Wojciech – SP8AJK: słuchaj >>

Armand – SP3QFE: słuchaj >>

Hubert – SQ9AOL: słuchaj >>

Bogdan – SP8BRE: słuchaj >>


Galeria zdjęć z konferencji:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.