WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

W dniu 20 listopada 2011 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze 18 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Zgodnie ze Statutem PZK raz na cztery lata wybieramy nowy Zarząd oraz członków komisji rewizyjnej jak również Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów,  w tym roku w listopadzie minął okres kadencji Zarządu, który działał od 2007 roku w następującym składzie:

Prezes Zarządu – Jan SP8FHK
Wiceprezes Zarządu
– Marek SQ8JLA
Sekretarz
– Łukasz SP8TJU
Skarbnik
– Bogdan SP8BRE
Członkowie Zarządu – Adam SQ8JLU, Zygmunt SQ8LSC, Tadeusz SQ8JQX

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Piotr SP8FPK
Sekretarz
– Bolesław SP8JMA
Członek
– Janusz SP8RHQ

Na zdjęciu od lewej: Łukasz SP8TJU, Bogdan SP8BRE, Janek SP8FHK, Zygmunt SQ8LSC

Zebranie otworzył Prezes Janek SP8FHK który został  wybrany jednogłośnie na prowadzącego zebranie, protokółował  Adam SQ8JLU.

Następnie w kolejności odczytali sprawozdania: Prezes Oddziału, Skarbnik, Sekretarz Zarządu oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej Bolek SP8JMA jak również QSL Manager Wojciech SP8AJK.

Dokonano wyboru  Komisji Mandatowej oraz  Uchwał i Wniosków w składzie: Przewodniczący – Piotr SP8MRD
Sekretarz – Edward SP8FUX
Członek – Kazimierz SP8CGU

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu  w głosowaniu  przeszedł jednogłośnie, więc w następnej części zebrania odbyły się głosowania i wybory nowego Zarządu.

Nowy skład Zarządu pięcioosobowego na kadencję 2011 – 2015 został wybrany jednogłośnie przez Walne Zebranie i po ukonstytuowaniu się będą w nim pracować niżej wymienieni koledzy:

Prezes Zarządu – Bogdan SP8BRE
Sekretarz Oddziału
– Łukasz SP8TJU
Skarbnik Oddziału
– Mariusz SQ8OGK
Członek Zarządu
– Andrzej SP8BRQ
Członek Zarządu
– Adam SQ8JLU
Zastępca członka zarządu – Zygmunt SQ8LSC

Oddziałowa Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Janusz SP8RHQ
Sekretarz – Jan SP8FHK
Członek Komisji
– Tomasz SQ8MHI
Zastępca członka Komisji
– Leszek SP8IRZ

Delegat Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów – Łukasz SP8TJU
Zastępca Delegata
– Mariusz SQ8OGK
QSL Manager Oddziału – Wojtek SP8AJK

Po dyskusji i odczytaniu protokołów zebranie zakończyło się ok. godziny 13-tej.

Bogdan SP8BRE


Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.