XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK

12 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbył się XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, w którym na łączną liczbę 51 uprawnionych delegatów wzięło udział 47 osób, co stanowiło 92%. Delegatem 18 OT PZK w Rzeszowie był Adam Nazimek – SP8N.
Obrady XXVI KZD trwały od godziny 10:00 do godziny 20:30, poprzez aplikację – Microsoft TEAMS do komunikacji audio-wideo oraz wykorzystano system SecretVote do głosowań.

Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium ZG PZK.

Wybrano Prezydium w następującym składzie:

 • Prezes PZK: Tadeusz Pamięta – SP9HQJ
 • Wiceprezes PZK: Mariusz Busiło – SP5ITI
 • Wiceprezes PZK: Piotr Eichler – SP2LQP
 • Sekretarz PZK: Piotr Skrzypczak – SP2JMR
 • Skarbnik PZK: Jan Dąbrowski – SP2JLR

Zastępcami członka Prezydium wybrani zostali:

 • Marek Kuliński – SP3AMO,
 • Tomasz Mańkowski – SQ3QDM.

Wybrano Główną Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 • Przewodniczący GKR: Stanisław Leszczyna – SQ2EEQ,
 • Wiceprzewodniczący GKR: Krzysztof Joachimiak SQ2JK,
 • Sekretarz GKR: Ireneusz Kołodziej SP6TRX,
 • Członek GKR: Krzysztof Kućmierz SQ2NIG,
 • Członek GKR: Adam Świontek-Brzeziński SQ1GPR.

Zastępcami członka GKR zostali wybrani:

 • Grzegorz Sapijaszko – SQ6WZ,
 • Krzysztof Romatowski – SP2GUT.

Delegaci podjęli uchwałę w sprawie zmiany zapisu w Statucie PZK odnoszącym się do trybu powiadamiania delegatów na KZD PZK, zawartym w § 14 ust. 12 poprzez skreślenie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl oraz trybu powiadamiania członków ZG PZK zawartym w § 22 ust. 6 poprzez skreślenie formy pisemnej na formę dokumentową na adres poczty elektronicznej w domenie pzk.org.pl.
Obrady sprawnie przeprowadzone przez Piotra SP2LQP trwały 10 godzin. W opinii Delegatów Zjazd należał do najbardziej udanych i panowała tu niezwykła atmosfera przyjaźni i ham spiritu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.