SR8K

Przemiennik Dubiecki
SR8K  – 145,600 MHz

CTCSS 71,9 Hz

Położenie loc. KN19ev

49°53,216 N
22°22,877 E

wys. n.p.m. 432m
wys. anten nad poz. gruntu ok.15m

zasieg

Przemiennik pracuje z mocą ok. 10W, uruchamiany jest subtonem 71,9 Hz.
Podłączony jest do systemu Echolink – Node 763766 (praca testowa).
Przemiennik emituje podnośną 71,9 Hz (tone squelch).
Zasięgiem obejmuje cały obszar województwa podkarpackiego i część zachodniej Ukrainy.
Zezwolenie na pracę przemienników uzyskano w lutym 1992 roku.

Wszystkich chętnych chcących wesprzeć finansowo działalność przemienników dubieckich prosimy o dobrowolne wpłaty na konto podane niżej:

Wzór do przelewu na konto:

Nazwa odbiorcy Polski Związek Krótkofalowców OT-18 w Rzeszowie
Nr rachunku 98 2030 0045 1110 0000 0410 2120
Nazwa banku – Bank BGŻ BNP Paribas S.A
Tytułem„Na działalność statutową OT-18 PZK”

Każda, nawet drobna kwota pomaga w rozwoju przemienników !!!
Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypełnienie druków przelewu.

Aktualne pozwolenie radiowe: