Zarząd oddziału

Adam – SP8N (ex SQ8JLU)
Prezes Oddziału
e-mail: adamsp8n@gmail.com
mobile: 608800215

IMAG1071

Marek – SQ8JLA
Sekretarz Oddziału
e-mail: sq8jla@o2.pl
mobile: 504276639

Krzysztof – SQ8ERS
Skarbnik Oddziału
e-mail: sq8ers@wp.pl
mobile: 602896542

Andrzej – SP8BRQ
Członek Zarządu Oddziału
e-mail: sp8brq@wp.pl
mobile: 501604784

sp8brq

Janusz – SP8RHQ
Członek Zarządu Oddziału
e-mail: sp8rhq@x2.pl
mobile: 601922487

sp8rhq

QSL Manager OT – 18 PZK
Wojciech Putyło  SP8AJK
sp8ajk@poczta.onet.pl
tel. 664929573

sp8ajk

Adres do korespondencji:
18 OT PZK w Rzeszowie
ul.Dąbrowskiego 77
35-042 Rzeszów 3
Skr. pocztowa nr 2005