XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK

W dniu 21 kwietnia 2018 r. jako delegat 18 OT PZK w Rzeszowie uczestniczyłem w XXIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbył się w Centrum Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe.

W zjeździe uczestniczyło 53 z 61 delegatów czyli frekwencja wyniosła 87 %.

XXIII NKZD PZK:

  • przyjął zmiany w Statucie PZK wymagane znowelizowaną Ustawą o stowarzyszeniach, a także kilka innych porządkujących ten dokument. Szczegóły przekażemy po otrzymaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków NKZD,
  • nadał godność Członka Honorowego PZK Jerzemu Miśkiewiczowi SP8TK,
  • nie głosował punktu dotyczącego uchylenia uchwały XXII KZD w Łowiczu w sprawie Regulaminu GKR,
  • nie dokonał wyboru nowych członków ani zastępców Głównej Komisji Rewizyjnej.

W końcowej części Zjazdu odbyła się dyskusja na temat przyszłego kształtu i funkcjonowania PZK. Pozwoliła ona delegatom lepiej zrozumieć złożoność procesu ewentualnej transformacji PZK oraz oczekiwania części członków naszego stowarzyszenia.

Zjazd trwał ponad 8 godzin, był dobrze przygotowany i bardzo sprawnie prowadzony przez prezesa PZK Waldemara 3Z6AEF z wydatną pomocą Marka SP5LS skarbnika PZK, który w znacznym stopniu przygotował stronę logistyczną Zjazdu.

Vy’ 73!
Adam SP8N

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.