Spotkanie oddziałowe – 17 czerwca 2018 r.

Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie zaprasza na comiesięczne spotkanie krótkofalowców, które odbędzie się 17 czerwca 2018 r. godz. 9:00 – 11:00 (trzecia niedziela czerwca) w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. L. Lisa – Kuli w Rzeszowie przy ul. Księdza Jałowego 22.

Jest to ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną. Kolejne spotkanie odbędzie się w miesiącu wrześniu.

Jednocześnie informujemy, iż terminy comiesięcznych spotkań mogą ulegać zmianom. Podyktowane jest to dostosowywaniem się do harmonogramu pracy szkoły w niedziele.
O terminach spotkań w poszczególnych miesiącach będziemy informować na stronie 18 OT PZK z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Vy’ 73!
Adam SP8N

W trakcie spotkania będzie możliwość:

Miejsce spotkania:

113631046

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie oddziałowe – 17 czerwca 2018 r. została wyłączona

JERZY GROMNICA SP9RJ/SP8RJ/DL8BCM (1932-2012)

Jerzy Gromnica urodził się 19.09.1932 r. w miejscowości Połomia.
Posiadał wykształcenie średnie techniczne.
Był współzałożycielem klubu SP9KAZ, który powstał w 1952 r. Do klubu należał do 1971 r. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 15.09.1957 r.
Znak nasłuchowy SP9-512 otrzymał w 1957 r. Licencję kat. II nr 643 A  ze znakiem SP9RJ otrzymał 5.05.1958 r. Wtenczas mieszkał w Rydułtowach przy ul. Paderewskiego 7 (obecnie Tetmajera 7). W początkowym okresie swojej działalności zainteresował się także UKF. Brał udział w VIII-ych wojewódzkich zawodach UKF na Śląsku w paśmie 2-metrowym. W dniach 11 i 12 października 1958 r. przeprowadził 10 QSO i z ilością 3500 punktów został sklasyfikowany na 23 miejscu na 32 startujących. Dysponował wtedy TX solo ECC84, RX superreakcyjny, antena dipol.
W I turze zawodów SP9 UKF organizowanych przez Oddział PZK w Katowicach w dniu 11.03.1962 r. uzyskał 114 pkt. – 10 miejsce.
W zestawieniu DX stacji SP (31.12.1962 r.) w grupie CW/FONE miał potwierdzone 53 kraje wg DXCC, a w DX Maratonie zajmował 16 miejsce. W tabeli DX na dzień 31.05.1963 r. wykazane miał 54 potwierdzone podmioty. W zawodach REF 1964 na CW zajął 3 m. w grupie stacji polskich. W tablicy DX na dzień 01.05.1966 r. SP9RJ miał potwierdzone 62 kraje wg listy SPDXC.
W latach 1965-1971 należał do Klubu PZK SP9PZD, który swą siedzibę miał w Szkole Podstawowej w Rydułtowach.
Był pracownikiem Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA”. Pracował tam w dziale narzędziowni.
W 1971 r. przeprowadził się do Rzeszowa na ul. Kosynierów 20/26. Zmiana miejsca zamieszkania związana była ze zmianą stanu cywilnego – żona Katarzyna. Znak na SP8RJ zmienił w dniu 22.06.1971 r. Wstąpił do Klubu LOK SP8KAR i tam poznał Wojtka SP8AJK, który wprowadził go do SPDXC. Wstąpił do SPDXC 08.12.1979 r. (nr członkowski 244). Na dzień 31.12.1980 r. Jurek miał potwierdzone 153 kraje. Sprzęt małej mocy i proste anteny, jakie mógł zainstalować w bloku, nie pozwalały Jurkowi na wielkie osiągnięcia DX-owe.
Mimo tych trudnych warunków antenowych SP8RJ na liście współzawodnictwa członków SP DX C zajmował 38 miejsce – 288/291 podmiotów DXCC (stan na dzień 20.09.1990 r.); w tabeli współzawodnictwa DX (stan na 30.09.1990 r.) w grupie I – MIXED był klasyfikowany na 23 miejscu 280-283, w grupie II – CW na 20 miejscu 151-163, w grupie III – FONE na 14 miejscu 252-253; w SP-DX Maratonie na dzień 31.12.1990 r. zajmował 86 miejsce z liczbą 2342 punktów.
Pracował  w przedsiębiorstwie PKS w dziale technicznym i zajmował się łącznością radiotelefoniczną.
W dniu 11.01.1985 r. został przyjęty do SP OTC (nr członkowski 52).
W 1990 r. wyjechał wraz z żoną Katarzyną na stałe do Niemiec, gdzie pracował pod znakiem DL8BCM.
Mieszkał w Twistringen przy  Bahnhofstrasse 10, Dolna Saksonia, powiat  Diepholz, na południowy zachód od Bremen. Na kilka lat przed jego śmiercią zmarła żona Jerzego.
Posiadał pokaźny zbiór informacji o nadawcach SP i o polonusach z całego świata.
Georg Gromnitza zmarł 07.04.2012 r., a pochowany został w dniu 17.04.2012 r. na cmentarzu ”Heger Friedhof” w Osnabrück.

TNX: SP2BZR, SP5GEO, SP8AJK, SP9FRZ, SP9LDB, SP9PT.

Opr. SP3CUG, SP8TK, SP8DA

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania JERZY GROMNICA SP9RJ/SP8RJ/DL8BCM (1932-2012) została wyłączona

SP DX RTTY Contest 2018

Zapraszamy do udziału w zawodach SP DX RTTY Contest 2018. Zawody tradycyjnie odbywają się w czwarty pełny weekend kwietnia (28-29 kwietnia, 1200z -1159z). Zawody są typu WW – wszyscy  przeprowadzają łączności z wszystkimi. SP DX RTTY Contest to niepowtarzalna okazja, aby poczuć się jak stacja DX, stacja poszukiwana przez zagranicznych korespondentów. Warto przypomnieć, że wśród zawodów krótkofalarskich organizowanych na świecie, SP DX RTTY Contest ma jedną z najdłuższych tradycji.

Więcej informacji: http://pkrvg.org/strona,spdxrtty.html

Powodzenia w zawodach!
Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania SP DX RTTY Contest 2018 została wyłączona

XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK

W dniu 21 kwietnia 2018 r. jako delegat 18 OT PZK w Rzeszowie uczestniczyłem w XXIII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbył się w Centrum Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe.

W zjeździe uczestniczyło 53 z 61 delegatów czyli frekwencja wyniosła 87 %.

XXIII NKZD PZK:

  • przyjął zmiany w Statucie PZK wymagane znowelizowaną Ustawą o stowarzyszeniach, a także kilka innych porządkujących ten dokument. Szczegóły przekażemy po otrzymaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków NKZD,
  • nadał godność Członka Honorowego PZK Jerzemu Miśkiewiczowi SP8TK,
  • nie głosował punktu dotyczącego uchylenia uchwały XXII KZD w Łowiczu w sprawie Regulaminu GKR,
  • nie dokonał wyboru nowych członków ani zastępców Głównej Komisji Rewizyjnej.

W końcowej części Zjazdu odbyła się dyskusja na temat przyszłego kształtu i funkcjonowania PZK. Pozwoliła ona delegatom lepiej zrozumieć złożoność procesu ewentualnej transformacji PZK oraz oczekiwania części członków naszego stowarzyszenia.

Zjazd trwał ponad 8 godzin, był dobrze przygotowany i bardzo sprawnie prowadzony przez prezesa PZK Waldemara 3Z6AEF z wydatną pomocą Marka SP5LS skarbnika PZK, który w znacznym stopniu przygotował stronę logistyczną Zjazdu.

Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania XXIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK została wyłączona

Kurs przygotowujący do egzaminu

Klub Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PLE w Leżajsku organizuje kursy przygotowujące do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej na terenie Leżajska i Jarosławia. Istnieje również możliwość organizacji kursów na terenie Łańcuta w zależności od ilości zgłoszeń wynikających z rozesłanych informacji do szkół z terenu miasta Leżajska i Jarosławia jak również Łańcuta.

Kurs obejmuje część teoretyczną przygotowującą do wypełnienia testu egzaminacyjnego oraz część praktyczną przygotowującą do części praktycznej egzaminu.

Kurs jest nieodpłatny.

Więcej informacji udziela:
Prezes Klubu SP8PLE – Stanisław Krupa SP8LNK
tel. 602863344

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kurs przygotowujący do egzaminu została wyłączona

SP DX Contest 2018

Zapraszamy do udziału w zawodach SP DX Contest 2018. Zawody tradycyjnie odbywają się w pierwszy pełny weekend kwietnia. Stacje z Polski nawiązują w zawodach łączności tylko ze stacji spoza Polski. SP DX Contest to niepowtarzalna okazja, aby poczuć się jak stacja DX, stacja poszukiwana przez zagranicznych korespondentów. Warto przypomnieć, że wśród zawodów krótkofalarskich organizowanych na świecie, SP DX Contest ma jedną z najdłuższych tradycji: zawody po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1933 roku.

Więcej informacji: spdxcontest.pzk.org.pl

Współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK

Od 2011 roku powrócono do prowadzenia współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od ilości członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach (w tym klubów zarejestrowanych w w Oddziałach). Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to ilość członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.
Współzawodnictwo OT jest dodatkową formą naszej contestowej zabawy i ma na celu zmobilizowanie samych OT jak i członków poszczególnych OT do aktywnego udziału w SP DX Contest.

Powodzenia w zawodach!
Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania SP DX Contest 2018 została wyłączona

Święta Wielkanocne 2018

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Święta Wielkanocne 2018 została wyłączona

Nowy przemiennik w Dębicy – SR8DEF

DR-1X_thumb

Zapraszamy do testów nowego przemiennika cyfrowego SR8DEF, który został uruchomiony w Dębicy. Jest to nowoczesny przemiennik firmy Yaesu DR-1XE (dual band C4FM /FM), który może pracować w paśmie 70 cm w zależności od potrzeb.

Przemiennik C4FM/Fusion+FM – pasmo 70cm:

Częstotliwość: TX: 438,4250 MHz
RX: 430,8250 MHz
QTH: Dębica
QTH lokator: KO00QB
Lokalizacja: 50,059358 N, 21,397837 E
Aktywowanie: CTCSS (103,5 Hz)
Moc nadajnika: 15 W
Wires-X: Tak

Urządzenie automatycznie rozpoznaje transmisję cyfrową i analogową, a więc mogą na nim pracować starsze radiotelefony analogowe jak i też cyfrowe nowej generacji. Wystarczy tylko ustawić CTCSS na częstotliwość 103,5 Hz aby pracować na przemienniku. Przemiennik powinien być odbieramy ok 50 km od Dębicy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do uruchomienia przemiennika SR8DEF.

Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowy przemiennik w Dębicy – SR8DEF została wyłączona

Harmonogram sesji egzaminacyjnych 2018 – Delegatura UKE w Rzeszowie

Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2018 r. (Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17):

 

  • 16 marca, godz. 16:00
  • 14 września, godz. 16:00
  • 16 listopada, godz. 16:00

W dniu 9 czerwca 2018 r. odbędzie się również egzamin w Schronisku Młodzieżowym „Rozdzielnia Wiatrów” (39-210 Dębica, Głobikowa 81c) podczas VIII Galicyjskiego Spotkania Krótkofalowców – Głobikowa 2018

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia bezpłatnego kursu przygotowującego do tego egzaminu w siedzibie SP8KKM ul. Sportowa 26 p.105 (Dom Sportu) w Dębicy co czwartek o godz. 18:00. Planowane spotkania będą obejmowały zagadnienia związane z zasadami działania urządzeń radiowych, konstrukcją sprzętu nadawczo-odbiorczego, a także zasadami prowadzenia łączności na pasmach amatorskich. Głównym jednakże celem kursu jest przygotowanie do państwowego egzaminu, uprawniającego do otrzymania świadectwa radiooperatora w służbie amatorskiej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Harmonogram sesji egzaminacyjnych 2018 – Delegatura UKE w Rzeszowie została wyłączona

Wyniki Zawodów Podkarpackich 2018

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim koleżankom i kolegom za liczny udział w tegorocznej edycji Zawodów Podkarpackich 2018.
W zawodach wzięło udział łącznie 119 stacji, w tym 19 stacji z województwa podkarpackiego. Reprezentowanych było 10 z 25 powiatów woj. podkarpackiego.
W ciągu godziny zawodów przeprowadzono łącznie 5574 QSO.
Wysoka skuteczność przeprowadzonych łączności (średnio 95,11%) świadczy o wysokim poziomie sztuki operatorskiej startujących stacji.
Wysoka frekwencja dowodzi popularności tych zawodów w kalendarzu krajowym. Chcemy kontynuować chęć organizacji tych zawodów, oraz podtrzymać wysoki standard ich przebiegu, oraz późniejszego ich rozliczania.

Wyniki zawodów zostały opublikowane w dziale:
Zawody Podkarpackie -> Wyniki – 2018

Do rozliczania zawodów użyliśmy programów autorstwa Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy.

Wręczenie nagród za Zawody Podkarpackie odbędzie się podczas corocznego Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców

Komisja Zawodów Podkarpackich:
Przewodniczący: Adam – SP8N, członkowie: Przemysław – SQ8NYB, Łukasz – SP8TJU.

Logi do kontroli: SP4JSJ, SP6CPH, SP6MN, SP8PRZ

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w Zawodach Podkarpackich 2018 i zapraszamy za rok!

Vy’ 73!
Komisja Zawodów

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wyniki Zawodów Podkarpackich 2018 została wyłączona