Składki bieżące – 2020 r.

Wzór do przelewu na konto:
Nazwa odbiorcy – Rzeszowski Oddział Polskiego Związku Krótkofalowców
Nr rachunku – 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011
Nazwa banku –mBank S.A.
Kwota – tutaj wpisujemy kwotę
Nazwa zleceniodawcy – imię nazwisko adres oraz znak (pełne dane bardzo ważne)
Tytułem – wpisujemy np: SP8PZK składka PZK za 2020 rok

Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypełnienie druków przelewu !

Więcej informacji >>

Znakskładka I półroczeskładka II półroczeskładka oddziałowainne
SP7AFS454520
SP7AH606020
SP7FGP454520
SP7JUE
SP7UDI 
SP7VZ454520
SP8-107-RZ151520
SP8-108-RZ
SP8-111-RZ
SP8-112-RZ151520
SP8-115-RZ1515
SP8-116-RZ
SP8-117-RZ151530
SP8AG
SP8AJK454520
SP8ALH606030
SP8ANF454520
SP8AYJ454550
SP8BBK
SP8BCI454520
SP8BDF606030
SP8BRE606020
SP8BRQ
SP8BUH454520
SP8CGU606020
SP8CIQ606020
SP8CUR
SP8DAJ606020
SP8DXZ454520
SP8FHK606010
SP8FHM
SP8FPK606020
SP8FUX454530
SP8G (SP8MFW)
SP8GKX606030
SP8HEB606020
SP8I606030
SP8ILE
SP8IRZ606020
SP8JMA606020
SP8K606020
SP8LEP
SP8LNK
SP8MRD606020
SP8MZB606020
SP8N 606050
SP8NFE6060100
SP8NFF454520
SP8OBT / SP44WFF606020
SP8OBU606020
SP8OOE606030
SP8PGP606020
SP8PKP
SP8QC606030
SP8RD151520
SP8RHQ606040
SP8RHT606020
SP8SIF454520
SP8TBG606020
SP8TJC
SP8TJU
SP8TLH606020
SP8UEQ606020
SP8YB606020
SP8ZV
SP9ALZ
SQ5FGB606030
SQ7FPD606020
SQ8ACE606020
SQ8AQO606030
SQ8CBU606020
SQ8CBY606020
SQ8CJB
SQ8DJL
SQ8ECJ606020
SQ8ERS / SN8K606050
SQ8FEU / SQ8F
606050
SQ8HPP
SQ8HPR606020
SQ8JLA606020
SQ8JMZ606020
SQ8KFE
SQ8KFH606030
SQ8KFM
SQ8LEC606020
SQ8LSC/SQ8C606020
SQ8LSL606050
SQ8MRM606080
SQ8MXE606020
SQ8MXK606030
SQ8MXL6060
SQ8N606020
SQ8NGO606020
SQ8NGW
SQ8NMA
SQ8NQS606020
SQ8NQW606030
SQ8NQY606020
SQ8NYB1520
SQ8OAW
SQ8OGA606020
SQ8OGK606080
SQ8P151530
SQ8PDO606030
SQ8PDU606030
SQ8PEK606020
SQ8RFU606020
SQ8SBP606020
SQ8SV606020
SQ8VPS / SQ8L
151530
SP8-118-RZ151520
SP8-119-RZ1520
Aktualizacja: 01.09.2020 r.